Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Europa feiler på 17 av 35 miljømål. Ingen bedring siden 2015

forurensing_041219-696x424
Illustrasjonsfoto: Pixabay.

En ny rapport om miljøtilstanden i Europa fra det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at Europa ikke vil nå 17 av 35 miljømål for 2020, og at 9 av dem kun delvis vil bli oppnådd.

Rapporten «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020 (SOER 2020)», som lanseres i Brüssel i dag er en sammenstilling av status på miljømål fra alle medlemslandene i EU og EEA sitt nettverk, inkludert Norge, og utgis hvert femte år.

Planen adresserer 35 miljømål vedtatt i EU, og hvordan Europa ligger an til å nå målene i 2020. Den ser også på om trender mot 2030 viser en positiv, uklar eller negativ utvikling.

“Nedslående” og “meget alvorlig”

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, understreker alvoret i det rapporten viser.

– SOER 2020 er den mest omfattende miljøvurderingen noensinne gjennomført i Europa. Rapporten gir oss et solid kunnskapsgrunnlag og et varsko om at nåværende tiltak ikke er nok. Det er nedslående å se at det ikke har vært forbedring siden forrige rapport i 2015, så vi er nødt til å få opp tempoet for å reversere de dystre utsiktene mot 2030, sier Hambro.

Rapporten gir både et øyeblikksbilde av miljøtilstanden, og ser på fremdrift mot etablerte europeiske miljømål. Miljødirektoratet mener at selv om det er store forskjeller mellom landene og i fremdrift mot miljømålene viser rapporten en rask nedgang i artsmangfold, overforbruk av naturressurser og økte konsekvenser av klimaendringer, og konkluderer:

“Det er behov for store og bærekraftige omstillinger i Europas mat-, transport- og energisystemer.”

Klima- og miljøminister Ole Elvestuen (V) mener rapporten viser at situasjonen for miljøet i Europa er meget alvorlig.

– Vi tar fortsatt ikke de nødvendige grepene for å redusere klimagasser, ta vare på naturen og utvikle en økonomi som er innenfor naturens tåleevne. Vi skal gå grundig gjennom rapporten og se hvor Norge gjør det bra og hvor vi må skjerpe tiltakene, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dårlig for artsmangfold og marine økosystemer

Her er noen av punktene som anføres på plussiden:

 • Europa har gjort vesentlige framskritt de to siste tiårene når det gjelder å redusere klimaendringer og klimagassutslipp
 • Forbedring i håndtering av luft- og vannforurensning
 • Innføring av nye politikker for å håndtere plastavfall
 • Framskritt i fremming av tilpasning til klimaendringer og sirkulær- og bioøkonomi

På minussiden trekkes blant annet dette fram:

 • Dårlige utsikter for artsmangfold. Europa er ikke i rute til å oppfylle det overordnede målet om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020
 • Dårlige utsikter for marine økosystemer
 • For mye utslipp av kjemikalier
 • Samfunnsrisiko ved klimaendringer
 • Helsemessige konsekvenser av økt støy
 • Kun 23 prosent av arter og 16 prosent av naturmiljøer vernet i EU, har en gunstig bevaringsstatus
 • 62 prosent av Europas økosystemområder utsettes for for høye nitrogennivåer
 • Nesten 20 prosent av EUs befolkning bor i urbane områder med konsentrasjoner av luftforurensing som overgår minst én EU-standard for luftkvalitet

De seks miljømålene som trolig vil bli møtt i 2020 innebærer blant annet beskyttede land- og havområder, materiell ressurseffektivitet og kilder til fornybar energi. Men rapporten viser en negativ trend mot 2030, med færre måloppnåelser enn man ser i 2020.

– Gjennomgående i rapporten er oppmerksomhet om rettferdig omstilling. Mennesker og miljøer er i ulik grad sårbare for klimaendringer og eksponert for risikoer. SOER 2020 har tatt høyde for disse ulikhetene, og søker å sikre både velferd og helse i sine anbefalinger, sier Hambro.

“Alle må samarbeide”

SOER 2020 mener det er behov for hastetiltak på alle 35 områder de neste ti årene for å oppnå FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen.

Ifølge MD understreker den videre at Europa ikke kommer til å nå sin bærekraftsvisjon om “ha et godt liv innenfor planetens tålegrenser ved å fremme økonomisk vekst og forsøke å håndtere skadelige bivirkninger med miljø- og sosialpolitiske verktøy”.

EEA anbefaler at bærekraft må være det ledende prinsippet for ambisiøs og samstemt politikk og tiltak i hele samfunnet. Transformativ endring krever at alle områder og nivåer av myndigheter samarbeider og utnytter ambisjonen, kreativiteten og kraften til befolkningen, bedrifter og lokalsamfunn.

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT