Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Terror-romaner, 8chan og norske nynazister: Dette vet politiet om Manshaus’ aktivitet på nettet

Philip Manshaus (22) har etter alt å dømme hentet hele den rasistiske og voldelige delen av tankegodset sitt fra kjente høyreradikale og høyreekstreme videoer, forum og tekster som er lett tilgjengelige på nettet.

Av: Filter Nyheter / Harald Klungtveit

De fleste referansene hans gjenfunnet i notater rundt selve terrorplanene i august 2019 er hentet direkte fra manifestet skrevet av Brenton Tarrant før han begikk moskémassakren i Christchurch i New Zealand et halvt år før det raseideologiske drapet og moskéangrepet i Bærum.

I retten torsdag la politiet også fram sin analyse av Philip Manshaus’ nettaktivitet i de to-tre årene det åpenbart har pågått en radikalisering som endte med at han først ble nazist, så terrorist. Analysen viser bruddstykker fra den unge bærumsmannens gryende interesse for rasistiske og jødefiendtlige ideer og personene som går til ytterligheter for å sette ideene ut i livet.

Politiets oversikt kan tolkes som at det er i begynnelsen av 2018 Manshaus for alvor begynner å interessere seg for rasisme, antisemittisme, nazisme og grenseoverskridende ytringer på nettet – men at dette ikke tok fullstendig overhånd før halvannet år senere.

2018: Nysgjerrig på tabu-forum, holocaustfornektelse og nynazistledere

Manshaus ser i den viktige toårsperioden ut til å ha lest om alt fra kontroversielle – men langt fra ekstremistiske – høyreside-profiler som populærpsykologen Jordan Peterson, til nazistiske tekster, Anders Behring Breivik og andre aktører direkte forbundet med terrorisme og attentater.

Etterforskerne har fra januar til mars 2018 funnet søk eller besøk på nettsider knyttet blant annet til ordene: «Nazi, nigger, jew pewdiepie, genocide, breivik, holocaust, nordisk motstandsbevegelse, NMR, 4Chan, 8Chan».

Bildeforumet 4chan – der alle brukerne er anonyme – er populært blant tusenvis av nordmenn og i utgangspunktet ikke noe ekstremistnettsted. Men de politisk ladede trådene der var i denne perioden ofte overtatt av høyre-radikale eller -ekstreme i et kaotisk samspill med nihilistiske nettroll og mer vilkårlig lek med tabuer og ytringsfrihet. Innholdet på 8chan var gjennomgående enda mer ekstremt fordi forumet startet som en reaksjon på tilløp til moderering på de drøyeste 4chan-forumene.

4chan har Manshaus trolig vist interesse for siden midten av tenåra, men med en kraftig økning i 2018. I retten har Manshaus snakket om hvordan han mener at selv ikke-ekstremister som ytrer noe avvikende knyttet til for eksempel Holocaust eller innvandring blir utsatt for en heksejakt.

Nettsøk tidlig i 2018 samsvarer med at Manshaus i denne perioden skal ha forsøkt å overbevise venner om konspirasjonsteorier om at Holocaust var langt mindre ille enn hva utallige historikere har dokumentert, og at han ved minst en anledning ytret at han hatet jøder.

I både 2017 og 2018 leste Manshaus om skoleskytinger i USA og Finland, men politiet har ikke forklart i hvilken grad det dreide seg om ordinære nyhetsnettsteder.

Nettsøk knyttet til Den nordiske motstandsbevegelsen (som har forkortelsen NMR på svensk) i 2018 viser at han, om ikke annet, på dette tidspunktet var klar over at den nazistiske organisasjonen hadde en norsk filial. Manshaus skal blant annet ha søkt etter informasjon om Haakon Forwald, som da var lederen av DNM i Norge.

Det framgår ikke av nett-historikken presentert i retten hvordan Manshaus’ eventuelt forholdt seg til det høyreekstreme terrorangrepet på Tree of life-synagogen i Pittsburgh i USA i oktober 2018, der 11 mennesker ble drept av jødehateren Robert Bowers, som sympatiserte med nynazisme og konspirasjonsteorien om at det pågår et folkemord på hvite mennesker.

I slutten av 2018 ser Manshaus ut til å ha søkt etter en pdf-versjon av boken Siege av den amerikanske nazisten James Mason. Denne artikkelsamlingen fra 1980-tallet hadde på dette tidspunktet fått en renessanse blant unge, terror-orienterte nynazister med utspring i fascistforumet Iron March rundt 2015-2017. Manshaus har imidlertid ikke referert direkte til boken eller noen av grupperingene som dyrker den i notatene han skrev inn mot angrepet og på fengselscella i etterkant. Der har han imidlertid vist til langt mer kjente memer fra den rasistiske «alt-right»-nettkulturen.

2019: eksplosjon i høyreradikal nettaktivitet

I starten av 2019 skrev Manshaus pompøse dagboknotater om rase og religion – blant annet om «psykologisk krigføring som føres mot mitt folk», urettferdighet mot hvite og at han «har en ånd som kan takle lederskapets byrde» – men ifølge PST inneholdt tekstene ingen diskusjon om vold. Sikkerhetstjenestens analytiker mener imidlertid han hadde fått en «virkelighetsoppfatning som danner grunnlag for radikalisering».

Våren og sommeren 2019 – da Manshaus flyttet hjem etter å ha vært på folkehøyskole – har etterforskerne lest av en enorm økning i antall treff i Manshaus’ nettaktivitet ut fra ordlisten politiet bruker til å analysere høyreekstrem radikalisering. Da ble også andelen åpenbart radikalt eller ekstremt innhold dramatisk tilspisset.

Dette skjedde trolig hovedsaklig etter terrorangrepet i New Zealand 15. mars, det rasistiske massedrapet på muslimer som Manshaus’ senere bestemmer seg for å prøve å kopiere. Det er tidligere kjent at Manshaus skal ha satt seg ned for å se selve den svært blodige angrepsvideoen fra Christchurch i slutten av mars.

Samtidig er det ikke noe konkret verken i Manshaus’ egne dagboknotater fra perioden eller i andre funn som tilsier at han selv ønsket å bli terrorist.

I tillegg til å lese om blant annet nynazistslagordet «fjorten ord», selve Christhurch-angrepet og korsfarer-memet «Deus vult», søkte Manshaus i denne perioden etter brukte skytevåpen til salgs – og bibelvers som omhandler «raseblanding». Dette siste er et tema han også ville ha svar på fra de konservative kristne i læstadianermenigheten han gått på samlinger i på Bryn i Oslo. Manshaus har forklart seg om en form for religiøs oppvåkning før årsskiftet, der han var preget av en sterk gudstro etter tidligere å ha vært ateist.

Kilde: Politiet
Kilde: Politiet

Interessen for mulig anskaffelse skytevåpen trenger ikke være knyttet til politisk vold, siden Manshaus var medlem av en lovlig skyteklubb i Oslo lenge før han ser ut til å ha vært i en bevisst planleggingsfase.

Fra april/mai 2019 besto hoveddelen av Manshaus’ kjente nettaktivitet av å se det politiet kaller «høyreorienterte» filmer på YouTube, frekventering av 8chan og søk etter våpen på Finn.no, samtidig som han spilte strategispillet Tribal Wars under det nazist-refererende brukernavnet «14WhitePower88» , ifølge politiets analyse. (Kontoen hans ble etterhvert fjernet av tilbyderen, trolig på grunn av brukernavnet).

Etterforskerne poengterer at John Earnest‘ høyreekstreme terrorangrep mot en synagoge utenfor San Diego i USA skjedde 27. april 2019.

Nynazistisk sommer

Ut fra politiets analyse er det først sommeren 2019 at majoriteten av Manshaus’ nettsurfing er på høyreradikale eller høyreekstreme temaer.

Etter 15. juni er det kjent at Manshaus’ venner brøt med ham i kjølvannet av konfrontasjoner på en fest der han blant annet kom med raseideologiske utsagn og nedsettende kommentarer om kvinner.

19. juni 2019 lastet Manshaus ned bøkene «Turner Diaries» og «Hunter», skrevet av den amerikanske nazistiske ideologen  William Luther Pierce i henholdsvis 1978 og 1989Pierce var både før og etter sin død i 2002 en nøkkelperson i de amerikanske rasistbevegelsene som tidlig inspirerte mange meningsfeller også i Skandinavia, og tekstene hans er eksplisitt draps- og terror-fremmende.

De to romanene er blant de aller mest kjente tekstene blant både nynazister og andre høyreekstremister også i dag, fordi de kombinerer romantiserende og spektakulære beskrivelser av rasebasert borgerkrig, henrettelser og attentater med instruksjonslignende detaljer om bomber og skytevåpen. Bøkene har blitt beslaglagt hos en rekke terrorister etter gjennomførte angrep.

Nedlastingen av bøkene skjedde bare fire dager før Manshaus søkte medlemskap i den voldsfremmende nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), som han flere ganger hadde oppsøkt på nettet tidligere.

Manshaus ser ut til å ha opprettet en egen kryptert e-postkonto for formålet, som han kalte «Jødejegeren» og «Judenjäger» før han sendte inn søknaden.

«Jeg har tidligere vært nølende i å ta kontakt da det var oppfatning at det ville være lurere å forbeholde en lav profil, men jeg er rett og slett ikke i stand til å ikke ha et eneste individ å kunne betro meg til, og finne forståelse hos. Det gjør meg fullstendig gal og det er ikke sunt for et menneske, har jeg besluttet», skrev Manshaus i e-posten til DNM, før han avsluttet med en referanse til nevnte William Luther Pierce og et «Gud velsigne, ser fram til svar».

I juni søkte Manshaus også informasjon om krypterings- og anonymiserings-tjenester som kan skjule spor om man er opptatt av av å være anonym på nettet eller sikre data mot innsyn fra utenforstående. Dette er verktøy som er i vanlig bruk av nettkyndige helt uavhengig av politisk ideologi, men høyreekstreme nettforum oppfordrer til å benytte slike tekniske løsninger.

Telegram, en av plattformene Manshaus installerte, var i 2019 (i tillegg til helt legitim bruk) blitt den viktigste møteplassen for høyreekstremister internasjonalt i kjølvannet av Christchurch-angrepet. I løpet av året økte oppslutningen om chatkanaler som fremmet eksplisitt, terrororientert nynazisme.

Det skal også ha vært i juni at Manshaus gjorde søk om andre som var blitt inspirert av Branton Tarrants handlinger.

Bestilte DNA-test og var opptatt av «prepping»

I juli 2019 var Manshaus en rekke ganger på nettstedet MyHeritage, som tilbyr DNA-tester der kunden får en analyse av hvilke deler av verden vedkommende har aner fra. Etter terrorangrepet fant politiet en testpakke fra MyHeritage på soverommet hans.

Da politiet senere fikk tilgang til Manshaus’ macbook, viste mappene på laptopen innhold knyttet blant annet til romantisering av Hitler og Nazi-Tyskland og flere referanser til «Red pill» – et av de mest sentrale memene for nettekstremister og konspirasjonsteoretikere som mener de har fått en oppvåkning om sannheter resten av samfunnet fornekter eller skjuler. (Begrepet er hentet fra filmen Matrix, der et valg mellom en blå og en rød pille innebærer forskjellen på å forbli fanget i en falsk, virtuell virkelighet eller å ta belastningen med å se den virkelige verden og ta opp kampen mot undertrykkerne).

Kilde: Politiet
Kilde: Politiet

Manshaus hadde lagret alt fra bilder av poserende kvinnelige nynazister til våpenmanualer og instruksjoner knyttet til hvordan man overlever alene i naturen eller i en samfunnskrise.

Kilde: Politiet

Lastet ned flere terror-manifester uken før angrepet

Både etterforskningen og Philip Manshaus’ selv peker mot at vendepunktet for Manshaus som terrorist kom så sent som 2. august, da han fordypet seg i Brenton Tarrants skriftlige manifest og tok den australske massedrapsmannens oppfordringer svært personlig, som en form for kall.

Det er først 3. august – sju dager før hans eget angrep – Manshaus’ nettaktivitet viser at han har gjort søk direkte knyttet til al-Noor-moskeen i Bærum.

Bare noen timer senere samme dag, 3. august, rystes verden av nok et høyreekstremt terrorangrep, i El Paso i USA, der 23 mennesker blir drept av Patrick Crusius, som var jevngammel med Manshaus og direkte inspirert av Tarrant.

4. august laster Manshaus ned Crusius’ manifest. Samme ettermiddag bestiller han via nettet en skuddsikker vest som forberedelse til angrepet.

Både 3. og 4. august leser han også Wikipedia-artikler om andre høyreekstreme terror-forgjengere – som Dylan Roof og Robert Bowers, i tillegg til å blant annet besøke nettstedene til Den nordiske motstandsbevegelsen og helt uskyldige YouTube-videoer.

Disse dagene ser også Manshaus flere videoer som er forbundet med kjente memer i den høyreekstreme delen av den rasistiske amerikanske alt-right-kulturen og chan-forum de siste fire årene. Blant dem var en elektronika-låt fra det nynazistiske musikksjanger-påfunnet fashwave, med tittelen «Right Wing Death Squads».

5. august følger Manshaus flere tråder på 8chan om angrepet i El Paso, før han blant annet oppsøker høyreradikale Red Ice TV på Youtube og ser ut til å på nytt sjekke e-post-kontoen han brukte til søknaden til Den nordiske motstandsbevegelsen. Han går også inn på Endchan, forumet han senere skal bruke til å kunngjøre angrepet,  og googler trolig begreper han har tenkt å bruke i propagandaen: «tilintetgjøre engelsk» er ett av søkene. Han googler også «valhall» og «forræder» og ser en video om «innføring i direktesendinger».

Dette er trolig i samme tidsrom som Manshaus’ familie har oppdaget avisutklipp om terrorangrep som Manshaus’ har hengt opp på rommet sammen med blant annet et hakekors, i tillegg til kjøpet av den skuddsikre vesten, og diskuterer å ta kontakt med politiet for råd om radikaliseringen – men uten at de tror at han selv er i stand til å utføre vold.

10. august viser politiets tekniske undersøkelser at Manshaus endrer personverninnstillinger på Facebook-profilen før han oppretter tråden på Endchan der han opprinnelig hadde tenkt å legge en lenke til videostrømmen fra GoPro-kameraet han hadde montert på hjelmen under angrepet. Den var ment å gjøre ham til en umiddelbar helteskikkelse i utalllige nettfora som mannen bak en ny massakre av muslimer, men i stedet sviktet både videostrømmen og selve angrepsplanen.


Dette er en artikkel hentet fra Filter Nyheter, som satser på journalistikk som går i dybden. Les mer om oss her!

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT