Kan ta 60 år å rydde opp etter de norske atomanleggene. Pris: Minst 20 mrd

De foreløpige beregningene for hva oppryddingen etter den norske atomvirksomheten vil koste oss, er klare.

Bildet er fra Halden-reaktoren. Foto: IFE. Lisens: CC BY SA 3.0
Annonse

– Atomreaktorene har vært viktige for Norge, det var staten som satte i gang atomeventyret etter andre verdenskrig. Nå starter vi en stor oppryddingsjobb som vil ta lang tid og koste mye penger, sier næringsminister Iselin Nybø.

Prislappen er foreløpig satt til 21 milliarder kroner, og arbeidet vil kunne pågå i 50-60 år.

– Det kan være så mange som 15 Storting fremover som vil være involvert i beslutninger knyttet til oppryddingsarbeidet. Dette stiller krav til planlegging og gode politiske prosesser. Vi må finne gode og forutsigbare løsninger som både er tverrpolitiske og langsiktige, sier Nybø.

Det må bygges nye anlegg, deponier og lagre for atomavfallet, og en del av det brukte brenselet fra atomreaktorene må muligens behandles i utlandet før det kan deponeres, konkluderer regjeringen.

Del av industrireising etter krigen

Norge var det sjette landet i verden som bygde en atomreaktor, da den første reaktoren startet opp på Kjeller i 1951. Den norske satsingen skulle se på sivil bruk av atomkraft til energiforsyning og transport, og ble sett på som en viktig del av industrireisingen og moderniseringen av Norge i etterkrigstiden. Etter nedstengingen av de siste reaktorene, Haldenreaktoren i 2018 og JEEP II reaktoren på Kjeller i 2019, er det opprydding som nå står for døren.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 3-4 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!
Næringsminister Iselin Nybø.

– Vi må ta tak i disse utfordringene nå, og derfor har regjeringen allerede satt i gang en rekke tiltak og utredninger. Staten var med på oppstarten av arbeidet med de norske atomreaktorene, og tar nå en aktiv rolle i oppryddingen etter reaktordriften. Regjeringen vil ha fokus på miljø, helse, sikkerhet, åpenhet og kostnadseffektive løsninger i oppryddingsarbeidet, sier næringsminister Nybø.

Stortingsmeldingen fra regjeringen, som ble godkjent i statsråd på fredag, beskrives historien bak den norske atomsatsingen, og prinsipper og mulige løsninger for opprydning av reaktorene. Den handler videre om lagring og deponering av avfall, statlig ansvar og organisering av arbeidet.

– Skal bidra til trygg og kostnadseffektiv håndtering

Nærings- og fiskeridepartementet skriver at stortingsmeldingen skal bidra til at Norge får en trygg og kostnadseffektiv håndtering av norsk radioaktivt avfall og nedbygging av atomanlegg, åpenhet og forutsigbarhet i oppryddingsarbeidet og en forankring i Stortinget om statens ansvar og strategi.

Flere sentrale problemstillinger vil fortsatt være under utredning når meldingen legges frem, heter det i meldingen fra departementet: «Når regjeringen likevel velger å legge frem en stortingsmelding på dette tidspunktet skyldes det en rask økning i de årlige statlige bevilgningene til oppryddingen, og behovet for å se disse i sammenheng med en bredere statlig strategi for oppryddingsarbeidet.»

Støtt Transit Magasin
Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi trenger din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er å tegne et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Det er også mulig å gi engangs støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her