NRK ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har besluttet å gi neste års TV-aksjon i NRK til organisasjonen Leger Uten Grenser – og deres søsterorganisasjon, den ideelle forsknings- og utviklingsorganisasjonen DNDi – etter en enstemmig innstilling fra Innsamlingsrådet i NRK.

«Grenseløse sykdommer – glemte pasienter» har Leger Uten Grenser valgt å sette som motto for TV-aksjonen i NRK 2022.

Markeds- og Innsamlingssjef Grete-Lise Christiansen i Leger Uten Grenser Leger er utrolig glad og takknemlig for å ha fått TV-aksjonen i NRK 2022.

— Vi skal bruke pengene på epidemier blant glemte pasienter utenfor verdens oppmerksomhet. Sammen skal vi redde liv som eller ville gått tapt, sier Christiansen i en pressemelding som NRK har sendt ut.

Målrettet og tydelig TV-aksjon

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med Innsamlingsrådets innstilling.

– Dette er et viktig formål, særlig sett i lys av pandemien vi har stått i det siste drøye året. Jeg er helt sikker på at dette er en aksjon som vil engasjere folk i hele Norge, sier kringkastingssjefen.

Lederen i innsamlingsrådet i NRK, Håkon Mathiesen, sier Leger Uten Grenser og DNDi har en overbevisende søknad med et målrettet og tydelig formål. – Bekjempelse av smittsomme sykdommer som ikke kjenner landegrenser er svært aktuelt, og søkeren har mye å vise til på dette området gjennom mange år, sier Mathiesen.

Sykdommer som krysser landegrenser

I søknaden skriver Leger Uten Grenser at de sammen med DNDi ønsker å sette fokus på sykdommer som smitter på tvers av landegrenser, folkegrupper, alder og kjønn. Grenseløse infeksjonssykdommer som lett kan bli til epidemier.

Dette gjelder blant annet meslinger, tuberkolose og hiv, men også mer ukjente sykdommer som lassafeber og sovesyke. Pengene skal brukes i landene DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Bangladesh og Sierra Leone.

I søknaden skisserer Leger Uten Grenser en rekke konkrete prosjekter de ønsker å sette i gang sammen med sin søsteorganisasjon DNDi.

Dette er andre ganger organisasjonen tildeles TV-aksjonen – Leger Uten Grenser hadde TV-aksjonen i NRK også i 2006.

DNDi, Drugs for Neglected Diseases initiative, er en søsterorganisasjon til Leger Uten Grenser som ble opprettet da organisasjonen fikk Nobels fredspris i 1999.

Over 200 millioner

Siden starten i 1974 har TV-aksjonen samlet inn over åtte milliarder kroner, omregnet til dagens kroneverdi. De siste årene har innsamlingsbeløpet ligget på i overkant av 200 millioner kroner.

Innsamlingen har tradisjonelt foregått ved at bøssebærere har gått rundt og ringt på hos folk. På grunn av koronasituasjonen var TV-aksjonen i NRK i 2020 heldigital.

Tallet på søkerorganisasjoner har vært ganske stabilt fra år til år, og stort sett har det vært mellom 12 og 15 organisasjoner som har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK det enkelte år. Totalt var det 11 søkte om å få TV-aksjonen i NRK i 2022.

Det er Plan International Norge som skal ha TV-aksjonen i NRK i 2021.