Per Fredrik Pharo går til Norad fra KLD. Skal lede direktoratets arbeid med partnerskap

Per Fredrik Ilsaas Pharo blir avdelingsdirektør for Norads nye avdeling for partnerskap og omfordeling. Han kommer fra Klima- og miljødepartementet (KLD) hvor han har vært sentral i oppbyggingen av regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI).

— Etter et drøyt tiår i Norges klima- og skogsatsing har jeg sett på nært hold hvilken positive rolle bistanden kan spille – dersom den virker i partnerskap med mottagerland, privat sektor og sivilt samfunn – i å bidra til bærekraftig vekst, sier den nye avdelingslederen for partnerskap i en pressemelding, og fortsetter:

— Det neste tiåret står verden ovenfor ekstraordinære utfordringer i å levere på bærekraftsmålene, ikke minst kampen mot fattigdom, klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Med ny strategi, ny struktur, nytt mandat og ny ledelse er Norad en særs spennende arbeidsplass som det blir et privilegium å være del av.

Pharo vil i Norad få ansvar for å videreutvikle eksisterende og etablere nye partnerskap, som spenner fra både multilaterale organisasjoner og sivilt samfunnsaktører, til offentlige institusjoner og privat sektor.

— Pharo er godt kjent som en av hovedarkitektene bak den norske regnskogsatsingen og bruk av resultatbasert finansiering. Like imponerende er erfaringen med innovasjon og mobilisering av nye partnere i klima- og skogsatsingen. I dag omfatter denne porteføljen solide partnerskap med det multilaterale systemet, privat sektor, sivilt samfunn og sentrale enkeltland, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell. — Jeg ser frem til å samarbeide med Per Fredrik Pharo om viktige – og utfordrende – temaer.

Avdeling for partnerskap og omfordeling er en nyopprettet avdeling i Norad, som også har ansvar for satsninger for økonomisk utvikling og omfordeling, som samarbeid med Verdensbanken og FNs utviklingsprogram (UNDP). Avdelingen har også ansvar for satsninger som skatt for utvikling, digitalisering for utvikling og innovasjon.

Per Fredrik Ilsaas Pharo kommer fra Klima- og miljødepartementet, hvor han har vært prosjektleder for regjeringens klima- og skoginitiativ (NICFI) og spesialrepresentant for klima og biologisk mangfold. Han var en av hovedforfatterne bak rapporten Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use fra 2019 som foreslo en radikal endring i måten vi produserer mat på for å oppnå FNs bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Norad gir bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.