Haji, en flyktningleir for internt fordrevne, i Kandahar i sørlige Afghanistan, mai 2021. Foto: UNICEF
- Annonse -

— Hensynet til barnas beste tilsier nå at norske myndigheter raskest mulig identifiserer barna, sørger for en raskest mulig gjenforening med familiene, samt gir best mulig beskyttelse her og nå. Det betyr at barnas identitet blir beskyttet her i Norge, og i utlandet, sier direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

Barnekonvensjonens artikkel 38 krever at ved alle beslutninger som berører barn, skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende prinsipp. Barnekomitéen har uttalt at Genèvekonvensjonene og de tre tilleggsprotokollene også gjelder for barn i krig og konflikt. Under alle omstendigheter skal barn være blant de første som mottar beskyttelse og hjelp.

— Gjenforeningsstedet bør da være det som er til barnets beste, sier Oudmayer i en pressemelding.

— Dette er en ekstremt krevende situasjon som også krever at det gjøres vanskelige vurderinger rundt barns sikkerhet. Tatt i betraktning den veldig kaotiske situasjonen på Kabul flyplass, legger vi til grunn at mannskapet på bakken foretok vurderinger som tilsa at evakuering var til barnas beste i den situasjonen.

— Det er et dramatisk grep å evakuere barn på den måten med hensyn til barns rett til familieliv, men Genèvekonvensjonene åpner for at den type evakuering kan forekomme når det blant annet står om livet. Det må man stole på at er vurdert i den situasjonen, sier Oudmayer.

UNICEF blir værende i Afghanistan og jobber fra kontorer i Kabul og 11 regioner – med helsetjenester, vaksinering og tiltak for alvorlig underernærte barn. Minst 10 millioner barn – nesten halvparten av befolkningen – trenger humanitær hjelp, og en million barn lider av alvorlig underernæring.

- Annonse -

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) bad UNICEF i helgen om en luftbro for å sikre livsviktig nødhjelp til den hardt rammede befolkningen.

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Organisasjonen arbeider for barns rett til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse i mer enn 190 land.

- Annonse -