Styret i Fagpressen har besluttet å bidra till WAN-IFRAs støttearbeid for journalister i krigssonen i Ukraina. På bildet ser vi til høyre styreleder Trine Østlyngen og t.v. Per Brikt Olsen, adm. direktør i Fagpressen. Foto: Fagpressen / Berit Nyman
- Annonse -
FIVH søker fundraisere

Fagpressens styre besluttet tirsdag denne uka å bidra i støttearbeidet for journalister som tar høy risiko ved å rapportere fra krigssonen i Ukraina. Fagpressen gir 5.000 euro gjennom World Association of News Publishers.

Det er den internasjonale organisasjonen for nyhetsutgivere, WAN-IFRA, som står bak innsamlingen av bidrag.

Pengene skal brukes for å muliggjøre fortsatt rapportering fra krigen i Ukraina, gjennom blant annet å finansiere sikkerhetsutstyr og annet nødvendig utstyr til journalister som opererer inne i krigssonen.

Transit magasin er medlem av Fagpressen.

Du kan også støtte med midler gjennom WAN-IFRA her.

- Annonse -
- Annonse -