Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

En global alkoholpolitikk som beskytter kvinner

KRONIKK: Kjønnsbasert vold er et stort og globalt problem. I det Sørlige Afrika er det mange som peker på et økende alkoholproblem som en betydelig faktor for voldsspiralen.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

I mai 2022 vedtok Verdens helseforsamling en global handlingsplan på alkoholfeltet som gir en ny mulighet til å ta fatt i disse problemene. Denne er det god grunn til å løfte fram på dagen for kvinners rettigheter.

Av: Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT

Aggressiv markedsføring mot kvinner i sør

Vold og økonomisk og sosial nød er kjente problemer i det Sørlige Afrika, og under koronapandemien økte antall tenåringsgraviditeter, barneekteskap for jenter og selvmord blant unge menn kraftig. Det samme gjelder skader som følge av alkoholbruk. 

Alkoholforbruket har i mange land i det globale sør vært relativt lavt, særlig blant kvinner. Når veksten i alkoholforbruket nå har stoppet opp i Vesten ser de globale alkoholselskapene på den afrikanske regionen som et nytt marked med stort potensial. 

De siste tiårene har alkoholindustriens rettet sin markedsføring mot kvinner, samtidig som en ledende markedsføringsstrategi har vært å spille på eksisterende kjønnsnormer for å kunne selge stadig mer. 

Alkohol blir fremstilt som et symbol på menns frihet og mandighet. Dessverre ser vi at selskapene ofte velger å satse på de skadelige maskulinitetsnormene som bygger opp under menns dominans over kvinner og en fremheving av kvinner som seksuelle objekt for menns nytelse. 

I enkelte land finner vi også svært grove tilfeller av alkoholreklame som bidrar til å seksualisere, objektivisere og dehumanisere kvinner. Spesielt i land med svak alkohollovgivning, kombinert med lav grad av likestilling mellom kjønnene, er det god grunn til å hevde at dyrkingen av disse kjønnsrollene, kombinert med økende alkoholbruk, bidrar til å bagatellisere og normalisere seksuelle overgrep mot kvinner og at kvinner utsettes for økt risiko for vold. 

En kunnskapsbasert alkoholpolitikk

En rapport utarbeidet av Southern African Alcohol Policy Alliance (SAAPA) og South African Medical Research Council (SAMRC), viser hvordan økt tilgjengelighet på alkohol er en strukturell bakgrunnsfaktor for kjønnsbasert vold. Disse landene har svak regulering og knapt noen håndheving av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene som regulering av tilgjengelighet og alkoholreklame, eller bruk av prismekanismen gjennom skattlegging.

En kunnskapsbasert alkoholpolitikk som begrenser økningen i alkoholforbruket, eller helst reduserer det, er ett av de tiltakene som har vist seg å ha effekt på alkoholrelaterte problemer. 

Det gjelder i Afrika, like mye som i Norge, men det er ikke enkelt å innføre slik politikk. Motstanden er stor fra mektige globale alkoholselskaper som altså er villige til å investere mye i de lovende afrikanske markedene. 

FORUT har sammen med våre partnere i det Sørlige Afrika, et utviklingssamarbeid som skal støtte de afrikanske landa i å bygge en alkoholpolitikk med forebygging og folkehelse som fundament og redusere skadene ved alkoholbruk.

Dette skylder vi de kvinnene som utsettes for kjønnsbasert vold forårsaket av alkoholbruk.

Global støtte fra WHO etter norsk initiativ

Alkoholproblemene i sør har fått internasjonal oppmerksomhet og kommet på dagsordenen til Verdens helseorganisasjon (WHO). I mai i fjor vedtok Verdens helseforsamling (WHOs årsmøte) en ny alkoholhandlingsplan som er iverksatt og som varer til 2030.

Dette er en videreføring av det arbeidet som de nordiske helseministrene startet allerede i 2005 etter initiativ fra Bondevik-regjeringen, og som ledet fram til at en global alkoholstrategi ble vedtatt i 2010.

LES OGSÅ: Guterres: Det vil ta 300 år før verden oppnår likestilling

En viktig politikk for kvinner i det globale sør

Det som startet som et nordisk og europeisk initiativ i 2005 er nå blitt en viktig plattform for land og folk i det globale sør som søker etter løsninger på sine alkoholrelaterte problemer. Disse problemene forsterkes av fattigdom og et svakt rammeverk som en aggressiv alkoholindustri på jakt etter nye markeder vet å utnytte. 

Historien og forskning på feltet har dessverre vist at det er helt essensielt å holde alkoholindustrien borte fra bordet når folkehelse og forebygging av skader fra alkoholbruk skal diskuteres. For dessverre har vi mange eksempler på at representanter fra industrien forsøker å påvirke politikere, forskere og helsebyråkrater til å IKKE velge de beste verktøyene for å unngå eller redusere både helserelaterte og sosiale omkostninger ved alkoholbruk.

WHO ber i denne handlingsplanen alkoholindustrien om å holde seg unna utarbeidelsen av alkoholpolitikk. Det å få satt opp solide sperringer mot innflytelse fra alkoholindustrien i alkoholpolitiske prosesser både i WHO og i hvert av medlemslandene er viktig for å få på plass tiltak som beskytter folkehelsa heller enn næringsinteressene. Slik arbeidsro er viktig for land som strever med å sette nasjonal folkehelse foran internasjonale næringsinteresser.

Dette skylder vi de kvinnene som utsettes for kjønnsbasert vold forårsaket av alkoholbruk.

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT