Exit på Ekte

KRONIKK: Exit-gutta i tv-serien på NRK minner oss om hvor hensynsløst det er mulig å oppføre seg, og hvor viktig det er å ha regler og verktøy som setter grenser for grådigheten.

EXIT PÅ EKTE: NRKsTV-serie Exit er i mange tilfeller er skremmende likt virkeligheten, skriver Anne Marte Skaland, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp. FOTO: Ingeborg Klyve / Fremantle / NRK

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Like før årsskiftet vedtok FN en resolusjon som omtales som startskuddet for en global skatteavtale, også kalt skattekonvensjon. Med en regjering som satser på kampen mot ulikhet, kan Norge få en nøkkelrolle i dette arbeidet. I Exit mangler det ikke på inspirasjon for å gi jernet i kampen mot skattesnusk. 

Tredje sesong av Exit tar for seg skattetriksing i vindkraftindustrien. Vi får se hvordan skjulte eierskap og skatteparadiser gjør det mulig å skaffe seg store pengesummer. Det opereres enten på kanten, eller på gal side av loven. Konsekvensen er mindre skatteinnbetaling der verdiskapningen skjer. Tax Justice Norge faktasjekker episodene, og på deres nettsider kan vi lese at Exit i mange tilfeller er skremmende likt virkeligheten.  

Superrike personer unngår skatt ved å skjule egen identitet og bruke formueforvaltere som finner smutthull i loven, forklarer Exit-karakter Michael Beskow i episode 3. Tipsene som blir fortalt i den solfylte hagen, har imidlertid mange skyggesider. Når noen lar være å betale den skatten de skulle betalt, blir enten skattebyrden større for alle oss andre, eller så får statene mindre ressurser. 

Ifølge en rapport fra Oxfam publisert i januar i år, eier 81 milliardærer større verdier enn 50 % av verdens befolkning til sammen. I løpet av de siste to årene har den rikeste 1-prosenten tilegnet seg nesten dobbelt så mye rikdom som resten av verden.

Det er ikke rart at ulikheten øker når de aller rikeste bruker metodene som Beskow beskriver. Samtidig investerer mange i selskaper som utnytter naturressurser, og som ikke betaler skatt som går tilbake til samfunnet der verdiskapningen skjer. Dette er en svært alvorlig utvikling fordi skatt er grunnleggende for alle lands velferd og samfunnsbygging. Exit setter søkelys på vindkraftindustrien i Norge, men man kunne laget varianter av serien som handlet om for eksempel gruveindustri i afrikanske land. 

– Når noen lar være å betale skatten de skulle betalt, blir skattebyrden større for alle andre

I februar i år var Kirkens Nødhjelp med på å arrangere konferansen Alternative Mining Indaba i Cape Town. Der beskrev gruveeier Bridgette Radebe hvordan det var å komme inn i gruveindustrien. Hun var sjokkert over hvor mange gruveselskaper som ikke betalte skatt. Skatt fra gruveindustrien i Afrika kunne i langt større grad redusert fattigdom ved å finansiere sosial beskyttelse og utvikling. 

FNs økonomiske kommisjon for Afrika estimerer at afrikanske land mister 84 milliarder amerikanske dollar årlig på grunn av ulovlig kapitalflukt, blant annet i gruveindustrien. Det gir tapte skatteinntekter og undergraver lands mulighet til å investere i samfunnet.

Skattetriksing foregår på lokale, nasjonale og internasjonale nivåer. Det er viktig at alle land gjør det de kan og innfører lover som for eksempel registre for egentlige eiere. I tillegg til dette, trengs det en internasjonal konvensjon for å løse de internasjonale problemene som muliggjør omfattende skatteunndragelse og skatteomgåelse. 

Forskere, organisasjoner og myndigheter har jobbet lenge for å finne løsninger. Det mangler ikke på smarte metoder for å bekjempe skattetriksing – eksempelvis automatisk utveksling av informasjon, land for land-rapportering og nevnte eierskapsregistre. Mange av disse tiltakene er innlemmet i nasjonal lovgivning flere steder, men det er fortsatt mye som gjenstår. 

Det som trengs nå, er at verdens stater kommer sammen og gjør de gode ideene om til internasjonal lov i en skattekonvensjon. FNs ekspertpanel FACTI pekte i 2021 på at vi har internasjonale konvensjoner på økonomisk kriminalitet og korrupsjon, men vi mangler og trenger en på skatt. Ifølge Hurdalsplattformen skal Norge innta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Regjeringen har store ambisjoner, men de bør snart følges opp med konkrete initiativer.

Sterke krefter øker ulikheten i verden. Nå gjelder det å styrke motkreftene og støtte arbeidet for en skattekonvensjon. Folk som Exit-gutta kommer ikke til å gå foran i denne kampen. Heldigvis er vi mange andre som vil gjøre det. 

Denne kronikken er skrevet av Anne Marte Skaland, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp. NRK sender de to siste Exit-episodene torsdag 16. mars.