Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Dødsstraff i rekordfå land, men antall henrettelser skyhøyt, ifølge Amnesty

Antall land som praktiserer dødsstraff er det laveste noensinne. Likevel ble antall henrettelser i 2023 det høyeste siden 2015, på grunn av Iran. Dette kommer frem i Amnestys nye dødsstraffrapport.

Amnesty har arbeidet med dødsstraff siden 1970-tallet. Aldri før har listen over land på dødsstrafflisten vært så kort. Allikevel var antallet henrettelser i 2023 det høyeste på nesten 10 år, i all hovedsak på grunn av en kraftig økning i Iran, viser Amnestys nyeste dødsstraffrapport.

— Når det gjelder bruken av dødsstraff, kan vi virkelig fastslå at verden har gått riktig retning, sier Amnesty Norges generalsekretær, John Peder Egenæs.

— Det som for noen tiår siden var en nesten universelt akseptert straffemetode, sees på i dag som en grusom, umenneskelig og unødvendig straff som bare et lite knipe land fortsatt holder fast i.

Landene som gjennomførte henrettelser i 2023:

 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Egypt
 • Iran
 • Irak
 • Jemen
 • Kina
 • Kuwait
 • Nord-Korea
 • Saudi Arabia
 • Singapore
 • Somalia
 • Syria
 • USA
 • Vietnam
 • De palestinske myndighetene

Totalt registrerte Amnesty 1153 henrettelser i 2023, en økning på mer enn 30 % fra 2022. Dette er det høyeste antallet som Amnesty har registrert siden 2015, da ble 1634 personer henrettet.

I realiteten er det store mørketall, siden meningsfull statistikk om bruken av dødsstraff i Kina, Vietnam, Nord-Korea og Afghanistan ikke er tilgjengelig. Bare i Kina ble mest sannsynligvis flere tusen henrettet også i 2023.

De fem landene som henrettet flest i 2023:

 • Kina (flere tusen)
 • Iran (minst 853)
 • Saudi-Arabia (172)
 • Somalia (minst 38)
 • USA (24)

Iran alene sto for 74% av alle registrerte henrettelser, mens Saudi-Arabia sto for 15%.

Amnesty registrerte 2.428 nye dødsdommer i 2023. Dette er en økning på 20 % sammenlignet med året før.

Henrettelser i Iran øker

I Iran trappet myndighetene opp bruken av dødsstraff i 2023. Minst 853 mennesker ble henrettet, noe som tilsvarer en økning på 48 % fra 576 i 2022.

Henrettelsene rammet uforholdsmessig Irans balutsjiske minoritet, 20% av registrerte henrettelser er etniske balutsjere, selv om de bare utgjør rundt 5% av Irans befolkning.

Minst fem personer ble henrettet for en handling som ble begått da de var under 18, i strid med FNs barnekonvensjon og annen internasjonal rett.

56% av de registrerte henrettelsene i Iran var for narkotikarelaterte lovbrudd, i strid med folkeretten som bare tillater dødsstraff i sivil strafferett for forbrytelser som innebærer forsettlig drap.

Tilbakeslag i USA

Fremgangen stoppet opp i USA der antallet henrettelser steg fra 18 til 24.

Mye av diskusjonen om dødsstraff i USA dreide seg i 2023 om bruk av henrettelsesmetode. Alle amerikanske delstater bruker giftsprøyter (injeksjon av én eller flere legemidler som dreper den dødsdømte) som henrettelsesmetode, men det har blitt oppdaget en rekke saker der henrettelsene tok veldig lang tid eller påførte store smerter.

— Enkelte amerikanske delstatsmyndigheters desperate forsøk om å opprettholde illusjonen om «humane» henrettelser blir bare mer og mer absurde, sier Egenæs.

Enkelte legemiddelselskaper å levere legemidler til henrettelser i USA, og yrkesorganisasjoner for leger og helsepersonell nekter sine medlemmer å medvirke.

I delstatene Idaho og Tennessee ble det lagt frem lovforslag om å ta i bruk henrettelser ved skyting, mens Montana vurderer å lempe på de strenge kravene om hvilke substanser det er lov å bruke i giftsprøyter.

Alabama tok i bruk henrettelser med nitrogengass, til tross for advarsler fra eksperter om fare for at dette kunne utgjøre tortur. FN har fordømt metoden, og sier det er «uetisk» og kaller det «statsgodkjent tortur».

Delstatsforsamlingen i South Carolina vedtok en lov om å skjule identiteten til personer som medvirker til henrettelser.

— Dessverre er det fortsatt en del beslutningstakere som prøver å spille på velgernes hevnlyst og fordommer, eller som lar være å ta grep mot dødsstraff fordi de frykter opinionen. Vi venter også fortsatt på at president Biden innfrir sitt løfte om å fjerne dødsstraff fra USAs føderale rettssystem, sier Egenæs.

Statlig hemmelighold

Amnestys tall inkluderer ikke de tusenvis av menneskene som antas å ha blitt henrettet i Kina, på grunn av regimets hemmelighold. Tilsvarende gjelder for Nord-Korea og Vietnam, land som også antas å bruke henrettelser i stor grad.

Det Amnesty har fått tilgang til av rapporter og uttalelser fra disse landene viser imidlertid at myndighetene der fortsatt satser på dødsstraff som et virkemiddel, for å vise handlekraft overfor kriminalitet og for å slå ned på politisk motstand.

Nord-Korea offentliggjorde i 2023 en ny lov som truer de med dødsstraff som ikke bruker koreansk som språket sitt. De militære makthaverne i Myanmar har fortsatt å gi dødsdommer i hemmelige prosedyrer i militærdomstoler.

Global fremgang

Til tross for negativ utvikling i noen få land, fortsatte fremgangen globalt. Per i dag har 112 land avskaffet dødsstraff fullstendig ved lov, og 144 land har avskaffet dødsstraff i lov eller praksis.

I Asia avskaffet Pakistan dødsstraffen for narkotikarelaterte lovbrudd, mens obligatorisk dødsstraff for den type lovbrudd ble avskaffet i Malaysia. Myndighetene i Sri Lanka bekreftet at presidenten ikke har hensikt om å signere henrettelsesordre.

I Afrika sør for Sahara var lovforslag om å avskaffe dødsstraff under behandling i både Kenya, Liberia og Zimbabwe. I Ghana vedtok parlamentet to lovforslag om å fjerne dødsstraff fra gjeldende lovgivning, men lovene hadde ikke trått i kraft ved utgangen av 2023.

(Denne artikkelen er basert på en pressemelding fra Amnesty International Norge.)

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT