Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Arendalsuka: Opptatt av globale spørsmål? Dette er arrangementene du skal ha med deg

arendalsuka_hovedlogo_2017Over 1000 arrangementer er meldt inn til Arendalsuka 2018. Denne oversikten er laget til deg som er spesielt opptatt av internasjonal politikk og globale spørsmål:

Mandag 13. august

Kl 1500: En digital revolusjon i utviklingssamarbeidet. Arrangør: Telenor og UNICEF. Her blir det innledninger ved utviklingsminister Nikolai Astrup, UNICEF Norges generalsekretær Camilla Viken og Telenors CEO Sigve Brekke.

Kl 1600: Menneskerettighetene, en demokratisk forutsetning og utfordring. Hva betyr menneskerettighetene for Norge som internasjonal aktør? Hva er i dag de største menneskerettighetsutfordringene for meg, dem og oss?

Strømmes live her: https://arendalsuka.no/live

Lenke: Mer info på Facebook

Tirsdag 14. august

Kl 0900: Inkluderende utdanning i utviklingspolitikken. Regjeringen løfter inkluderende utdanning som et viktig tematisk område i utviklingspolitikken og har gitt prioritet til jenter og funksjonshemmede. Hvordan vet vi at de politiske ambisjonene kan gjennomføres i praksis – hvordan må politikken innrettes når bistand til utdanning i hovedsak kanaliseres gjennom globale finansieringsmekanismer?

Lenke: Mer info på Facebook

Kl 1100: Den store utviklingsdebatten 2018. Norge, og verden, har en enorm jobb foran oss: Innen 2030 skal ekstrem fattigdom være avskaffet, alle barn skal få innfridd sin rett til overlevelse, læring og trygghet. Alt innenfor planetens tålegrenser.

Lenke: Mer info på Facebook

Kl 1230: FN under angrep – Norges ansvar og rolle i multilateralt arbeid. Er de nye politiske trendene basert på reelle behov i samfunnet, eller dreier det seg mer om en «moteriktig» populistisk bevegelse? Har holdningene til FN grunnlag i fakta eller følelser? Hva er det realistisk å forvente at FN kan oppnå? Og hvilken rolle kan Norges som fredsnasjon og verdiskaper spille?

Lenke: Mer info på Facebook

1400: Teknologi som endrer verden. Vi ønsker å se på hvordan kan innovasjon og teknologi kan bekjempe fattigdom og gjøre nødhjelp og humanitært arbeid smartere og mer effektivt.

Lenke: Mer info på Arendalsuka.no

Kl 1430: Norge i en verden av mistillit. Statsledere som ikke stoler på hverandre og en befolkning som hverken stoler på sine myndigheter, eksperter eller presse. Tillit er i ferd med å bli en mangelvare i verden. Hva kan forklare den svekkede tilliten innad i og mellom land? Hvordan uttrykkes mistilliten, både i Norge og i andre land?

Lenke: Mer info på nupi.no

1500: Financing the future. How can we accelerate the implementation of the sustainable development goals?

Lenke: Mer info på Arendalsuka.no

1600: Bistand i møte med klimautfordringer og sult. Antallet akutt underernærte mennesker har økt fra 80 til 124 millioner bare de siste to årene. FNs sikkerhetsråd har nylig anerkjent klimaendringer som en trussel mot fred. Mat er en menneskerett.

Lenke: Mer info på Facebook

1615: Alles business? Bærekraftsmålene og næringslivets rolle. Næringslivet anses i dag som en av de viktigste aktørene for at vi skal nå bærekraftsmålene, men hvilken rolle spiller egentlig næringslivet for den globale utviklingsagendaen?

Lenke: Mer info på Facebook

1700: En ny gjeldskrise? Gjeld, utvikling og kirkenes rolle. De siste årene har gjeldsbyrdene igjen økt og et stadig økende antall land sliter med gjeldsproblemer. Særlig er problemet stort hos land som har måtte håndtere strømmer av flyktninger og småstater utsatt for kriser. Hvorfor skjer dette? Hvordan skal vi håndtere nye gjeldskriser?

Lenke: Mer info på Arendalsuka.no

1730: Brexit – what’s happening and could the Norway model work? What is the situation six months before the UK officially exits the EU? What is the status of the negotiations, and the possibility – and feasibility – of ‘the Norway Model’ as an option for the UK to ‘square the circle’ after Brexit?

Lenke: Mer info på Facebook

Kl 1800: Møt Freds- og Menneskerettighetssentrene i Norge. Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge står sammen mot antidemokratiske holdninger og hatefulle ytringer.

Lenke: Mer info på Facebook

Onsdag 15. august

0900: Norske løsninger i et hav av plast. Plast i havet er et globalt problem som påvirker alle, og folk over hele verden bidrar til å rydde strender. Men hvor kommer forsøplingsproblemet fra, og hvordan kan vi stoppe det fra å havne i havet?

Lenke: Mer info på Facebook

0900: Digitale trusler – og de som står bak. Under dette arrangementet vil vi for første gang i Norges historie møte sikkerhetstjenestesjefene fra Norge, Sverige, Danmark og Finland på en offentlig arena.

Lenke: Mer info på Facebook

0900: Fra avfallsproblem til CO2-industri. Avfall og avfallshåndtering er en av verdens store helse- og miljøutfordringer, men at avfall også er en klimabombe snakkes det altfor lite om. I dag produseres nesten 2,2 milliarder tonn avfall hvert år – av dette er 1,3 milliarder tonn husholdningsavfall – og mengdene bare øker og øker.

Lenke: Mer info på Facebook

1200: Migration and Sustainable Development. UNDP, IOM and the network of UN affiliated organisations in Norway invite you to a panel discussion: Making sense of the relationship between migration and sustainable development.

Lenke: Mer info på Facebook

1230: Antallet EU-byråer eksploderer. Truer dette EØS-avtalen? Tidl. utenriksminister Espen Barth Eide møter ledende forskere til debatt om norsk tilslutning til EU-byråer.

Lenke: Mer info på Facebook

1400: Hva sier norsk næringsliv om bærekraft? Hvordan defineres egentlig bærekraft og hvordan arbeider norsk næringsliv med det? Noen svar får du når Gambit H+K lanserer resultater fra Bærekraftundersøkelsen 2018.

Lenke: Mer info på Facebook

1445: Fake news – en trussel mot Norges demokrati? Hva betyr «fake news» for vårt samfunn? Møtet setter fokus på fenomenet fake news i Norge. Bruken av «fake news» i andre land, som f.eks. USA er mye diskutert og godt dokumentert, men det har vært relativt lite forskning og debatt om hvorvidt fake news er et problem i det norske samfunn.

Lenke: Mer info på Facebook

1530: Bistand i endring – Veien til 2030. I 2030 skal de 17 bærekraftsmålene (SDGs) være oppnådd. Hvilken rolle spiller bistand for å oppnå den ambisiøse agendaen, og hvordan ser fremtiden for norsk bistand ut?

Lenke: Mer info på Facebook

[adinserter name=»Strossle1″]

Torsdag 16. august

0915: Undergraver flyktningpolitikken Norges renommé? De senere års retorikk i norsk flyktningdebatt, tøying av Flyktningkonvensjonen og forsøk på å bli strengest i Europa legges merke til langt utover Norges grenser. Hva gjør dette med vårt internasjonale renommé?

Lenke: Mer info på Facebook

1000: Min kropp – mine egg – mitt valg? Debatten om surrogati, eggdonasjon og prostitusjon er polariserende, splittende og engasjerende. Globalisering og ny teknologi gjør debatten nødvendig.

Lenke: Mer info på Arendalsuka.no

1200: HK tar pulsen på bærekraft! Tapasfest, kahoot og dialog. HK i Norge har som en av de aller første forbundene fått inn bestemmelser om bærekraftig utvikling i avtaleverket (hovedavtalen) med Virke. Hva kan det bety for arbeidet med FNs bærekraftmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan ta skrittet ut i et grønnere skifte og hva gjøres allerede?

Lenke: Mer info på Facebook

1230: Norsk utviklingspolitikk – fra tusenårsmål til bærekraftsmål. Norge førte an i arbeidet for å få bred oppslutning om Bærekraftsmålene.  Statsminister Solberg leder sammen med Ghanas president Mahama en internasjonal pådrivergruppe. Hvordan påvirker dette egentlig norsk utviklingspolitikk?

Lenke: Mer info på Arendalsuka.no

1230: Integrering og midlertidighet – går det sammen? Hvilken effekt har midlertidig og begrenset oppholdsstatus, og hvordan påvirker det integreringen? Er midlertidig oppholdsstatus forenelig med krav om integrering?

Lenke: Mer info på Facebook

1400: Shrinking space. Vi får høre fra forskermiljø om hvilke tiltak som kan fungere for å bedre sivilsamfunnets kår. Norsk folkehjelp inviterer til debatt med representanter fra AP, SV og Høyre.

Lenke: Mer info på Facebook

1600: Shrinking space in Europe – crackdown on human rights defenders. In 2018, it is 20 years since the UN Declaration on Human Rights Defenders was adopted. Norway was a leading promotor of the Declaration.

Lenke: Mer info på Arendalsuka.no

1800: Er sosialdemokratiet i Europa i krise? Velkommen til kveldsmøte i Bankgården, i samarbeid mellom Agenda og LO.

Lenke: Mer info på Facebook

1800: Motstrøms og mainstream – mediedebatt under Arendalsuka. Klassekampen inviterer til mediedebatt under Arendalsuka.

Lenke: Mer info på Facebook

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT