Nå får han et særlig ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med å sørge for at Norge når målene innen 2030.

I 2015 ble alle FNs medlemsland enige om 17 mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene sier blant annet at verden skal bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene, sikre rene og sunne hav, og sørge for god utdanning for alle barn innen 2030.

– Mange tror at det bare er utviklingslandene som må jobbe med å nå bærekraftsmålene. Det stemmer ikke. Vi har også utfordringer, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre en bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål og 169 delmål. Digitaliseringsministeren vil sette i gang et arbeid for å kartlegge hvordan Norge ligger an med oppnåelsen av målene så langt.

– Jeg tror at Norge har en vei å gå på flere områder. For eksempel når vi ikke bærekraftsmål 3 om god helse før vi reduserer antall selvmord. Og vi når ikke bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle før vi sikrer at alle fullfører skolegangen. En viktig del av mitt nye ansvarsområde blir å kartlegge hvor vi står i dag, og stake ut kursen fremover, sier Astrup.

Solberg internasjonal pådriver

FNs generalsekretær har utnevnt statsminister Erna Solberg til leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president. Nå skal Astrup jobbe sammen med utviklingsministeren og utenriksministeren, som har ansvar for det internasjonale arbeidet med bærekraftsmålene.

En viktig del av arbeidet vil blant annet være den årlige rapporteringen om bærekraftsmålene til FNBærekraftsmålene ble spesifikt også løftet frem av statsminister Erna Solberg i hennes nyttårstale 1. januar:

– Vi skal jobbe med klima og hav, vi skal styrke arbeidet knyttet til bedre psykisk helse, kampen mot selvmord, og øke innsatsen mot ulikhet, barnefattigdom og frafall i skolen, sier Erna Solberg i en pressemelding.

Bærekraftsmålene henger tett sammen. Fremgang innenfor ett mål er ofte avhengig av fremgang innenfor flere andre mål. Målene vil kun bli innfridd med innsats fra flere departementer, offentlige virksomheter på alle nivåer, sivilsamfunn og næringsliv. Derfor er koordineringen viktig.

– Norge har kommet langt og det gjøres allerede mye godt arbeid. Men vi er kanskje ikke bevisste nok på hvordan det vi jobber med henger sammen med bærekraftsmålene. Astrups jobb blir å se disse sammenhengene og sørge for at vi jobber så effektivt og målrettet som mulig, sier Solberg.