Rapport: Organisert «valgobservasjon» i pseudo-stater

Annonse
Sukhumi
Sukhumi er hovedstad i den russiskstøttede utbryterrepublikken Abkhasia. Her ble det holdt presidentvalg i august og september. Foto: Wikimedia Commons

En rapport som kom ut i desember tar for seg utenlandske «valgobservatører» i to russiskkontrollerte utbryterstater i Georgia. Forsker mener dette er del av en virksomhet ment å skulle legitimere denne typen stater. Blant dem som tidligere har deltatt som observatører andre steder er tre nordmenn.

Hverken Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), EU eller etablerte NGO-organisasjoner var til stede for å observere presidentvalgene i de to georgiske utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia i august og september i fjor. I stedet løste man dette ved hjelp av andre aktører, sier en rapport fra European Platform for Democratic Elections (EPDE) som ble sluppet i desember.

Abkhasia og Sør-Ossetia erklærte seg selvstendige etter krigen mellom Russland og Georgia i 2008. De er mindre kjente enn de to russiskstøttede utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina, samtidig som det er mange likheter: Alle fire ligger i Russlands «nære utland», og er opprettet med russisk våpenhjelp og avhengige av økonomisk og militær støtte fra Russland. De er også i liten grad anerkjent av omverdenen, selv om Abkhasia og Sør-Ossetia i motsetning til Donetsk og Luhansk i dag anerkjennes av Russland, Venezuela, Nicaragua og Syria samt skatteparadiset Nauru i Stillehavet.

I tillegg er Abkhasia og Sør-Ossetia anerkjent av de to østukrainske utbryterrepublikkene, samt av den russiskkontrollerte utbryterstaten Transnistria i Moldova. Sør-Ossetia anerkjente Donetsk og Luhansk i 2014, mens Abkhasia fortsatt har valgt å avvente situasjonen.

En konsekvens av den manglende anerkjennelsen er at få er villige til å sende valgobservatører til utbryterstatene fordi dette vil innebære en de facto anerkjennelse. EPDEs rapport viser at man har løst dette problemet ved å  invitere andre aktører til å observere. Ifølge rapporten kan disse grovt deles inn i tre kategorier:  Representanter for andre pseudostater i området, representanter for de få landene som anerkjenner utbryterrepublikkene, og utlendinger som allerede tidligere er kjent for prorussiske holdninger. Flere i sistnevnte kategori har også tidligere opptrådt som «ekspertkommentatorer» i russiske propagandamedier, eller gjort seg bemerket som kritikere av dagens ukrainske myndigheter og de vestlige sanksjonene mot Russland.  

Ifølge rapporten kommer flere av de vesteuropeiske «valgobservatørene» i Abkhasia og Sør-Ossetia fra de høyreradikale partiene Alternativ für Deutschland (AfD) og italienske Lega, som begge har vært involvert i skandaler med mistanke om økonomisk valgkampstøtte fra Russland i løpet av det siste året. Andre navn inkluderer den tidligere slovakiske statsministeren Ján Čarnogurský og den trakasseringsdømte finske sosiologen, og forfatteren Johan Bäckman.

Både Georgia og en rekke vesteuropeiske land protesterte mot presidentvalgene, og erklærte dem som ulovlige. 

Annonse

Nordmenn blant observatørene

Det har tidligere forekommet tilsvarende alternativ valgobservasjon ved president- og parlamentsvalg i «Folkerepublikken Donetsk» i Ukraina, og ved presidentvalg på den russiskokkuperte Krim-halvøya. Flere navn og partier går igjen mellom Øst-Ukraina, Georgia og  Krim. Representanter for AfD har deltatt alle tre steder, det samme har Johan Bäckman. Folk fra Lega har observert i Øst-Ukraina og de georgiske opprørerrepublikkene. Ikke bare folk fra høyrepartier har vært til stede: Representanter for det tyske venstrepartiet Die Linke har observert valg både i Øst-Ukraina og på Krim.

Tidligere observatører inkluderer tre nordmenn:

Russlandshistorikeren og Resett-skribenten Bjørn Ditlef Nistad og Hendrik Weber og Mette Rosenlund, som begge er lokalpolitikere for partiet Rødt og som observerte presidentvalget på Krim i 2018. Rosenlund og Weber er også kjent for «Foreningen Folkediplomati Norge» som arrangerer turer til den okkuperte Krimhalvøya, og som har uttalt seg rosende om forholdene der.

Ingen av disse nordmennene var imidlertid tilstede i Abkhasia eller Sør-Ossetia i høst.

Rekrutteres gjennom samme nettverk

Anton Shekhovtsov, forsker ved universitetet i Wien, har utarbeidet denne og tidligere EPDE-rapporter om utenlandske valgobservatører.  Shekhovtsov mener navnene og organisasjonene som går igjen tyder på at de tilhører samme nettverk, som kjenner hverandre og som kan settes inn der det er behov for dem selv om det er vanskelig å si nøyaktig hvor koordinert dette er.

Ettersom presidentvalget på Krim foregikk etter russiske valglover, var samtlige observatører der nødvendigvis godkjent og akkreditert av den sentrale russiske valgkommisjonen, sier Anton Shekhovtsov.

Shekhovtsov
Anton Shekhovtsov har identifisert valgobservatørene i Abkhasia, Sør-Ossetia, Øst-Ukraina og på Krim. Foto: Wikipedia 

Shekhovtsov omtaler de russiske organisasjonene som organiserte «valgobservasjonen» på Krim som «GONGOer» (Government-Organised Non Governmental Organisations, en henspilling på NGOer, dvs. ikkestatlige organisasjoner) og mener de styres av folk som tilhører den politiske eliten i Russland og står nær myndighetene.

Han mener samme miljøer organiserte valgobservasjon i Donetsk og Luhansk i 2018.

— Siden begge disse «republikkene» ble opprettet under kontroll av russiske eliter, må observatørene nødvendigvis ha blitt organisert av de samme elitene. Det er mer uklart når det gjelder Sør-Ossetia og Abkhasia, men min gjetning er at dette nettverket har blitt introdusert for ledelsen der allerede for flere år siden, slik at myndighetene der nå kan samarbeide med dem uavhengig av Russland. Og når man først har nettverket på plass, kan man bruke det til å rekruttere andre.

Skal legitimere utbryterstater

Shekhovtsov sier til Transit Magasin at denne valgobservatørvirksomheten har foregått siden 2004-5. 

I tillegg til å dekke over eventuelt valgfusk er valgobservatørene ifølge Shekhovtsov med på å legitimere disse «statene» overfor omverdenen og ikke minst overfor befolkningen der. Derfor gis de stor oppmerksomhet i media, og man fremhever spesielt dersom noen av observatørene er parlamentikere, europaparlamentarikere eller andre politikere fra vesten.

— Det er mest av hensyn til lokalt publikum, som vet at det kommer internasjonale observatører når det holdes valg i normale tider. Pseudo-observatørene skal derfor vise lokalbefolkningen at alt går bra – de har internasjonale observatører, kanskje ikke fra OSSE, men fortsatt fra Europa som kommer og sier at alt går riktig for seg, sier Anton Shekhovtsov. 

Les også:

Georgia drømmer videre

Transnistria drømmer om Russland, mens Moldova drømmer om Europa. 30 år med stillstand for utbryterrepublikken

 

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.