Annonsere på Transit Magasin
Annonsere på Transit Magasin

— Norsk plan for FNs bærekraftsmål må endre Norge

Norge skal få en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Det ble offentliggjort av Regjeringen i dag.

— En veldig god nyhet, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

Det tok fem år, men i dag meldte regjeringen at de vil utarbeide en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. FNs 17 bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og skal være nådd i 2030. Målene omhandler alt fra å utrydde ekstrem fattigdom og bekjempe sult, til å bekjempe klimaendringer og bevare naturen.

— Dette er noe vi og våre medlemsorganisasjoner har etterspurt i mange år! FNs bærekraftsmål er veldig ambisiøse, og er umulig å nå uten en god plan. Dette kan vi nå få, sier Sund-Henriksen.

Sverige, Finland og Danmark har allerede tilsvarende handlingsplaner for å nå bærekraftsmålene i egne land.

— Dette må endre Norge

Der FNs tusenårsmål kun skulle nås av utviklingsland, skal alle land nå bærekraftsmålene. Skal verdenssamfunnet lykkes, må alle land endre seg radikalt, også Norge, sier Sund-Henriksen.

— Norge henger etter i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Vårt globale fotavtrykk er fortsatt enormt. Vi er langt unna å forbruke bærekraftig, slik mål 12 sier vi skal gjøre innen 2030. Og samtidig som vi har programmer for å bevare natur som regnskog, investerer fortsatt Oljefondet i regnskogødeleggende næringer, sier Sund-Henriksen.

Sund-Henriksen sier hun forventer at det i arbeidet med planen blir sett særlig på slike dilemmaer, og på målene Norge henger etter på.

Stortingsmelding i 2021

Statsminister Erna Solberg har plassert ansvaret for å koordinere det nasjonale arbeidet med FNs bærekraftsmål hos kommunalminister Nikolai Astrup, som ble utnevnt til bærekraftsminister tidligere i år:

– Norge har kommet langt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, men også vi har en vei å gå. For at innsatsen skal bli mest mulig målrettet de neste ti årene, vil regjeringen lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. I tillegg tar vi flere andre grep, sier Astrup.

Den nasjonale handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding, og den skal være ferdig i løpet av våren 2021. Regjeringen sier de invitere til innspillsmøter med blant annet sivilsamfunn, næringsliv, akademia og offentlige virksomheter.

– Alle deler av samfunnet må bidra hvis vi skal lykkes med å nå målene innen 2030. Derfor er det viktig for meg å legge opp til en inkluderende prosess i arbeidet med handlingsplanen. Jeg gleder meg til å få innspill fra folk, næringsliv og sivilsamfunn over hele landet, sier Astrup.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Ber Regjeringen inkludere bredt og lære av andre land

— Denne planen må få betydelige konsekvenser for at Norges globale fotavtrykk blir bærekraftig. Vi vil jobbe hardt for at dette blir en plan som fører til en mer samstemt norsk politikk for utvikling, så Norge unngår å gi med en hånd mens vi tar med den andre, sier Sund-Henriksen.

Til Dagsavisen sier Nikolai Astrup at han ønsker et bredt samarbeid. Sund-Henriksen mener det er svært viktig med en god prosess for at handlingsplanen skal bli god:

— Det er avgjørende at regjeringen nå legger opp til en bred dialog og inkluderende prosess. Vi kan bidra med erfaringer fra sivilsamfunnspartnere i andre land, som har vært med på både gode og mindre gode prosesser fram mot nasjonale handlingsplaner, sier Sund-Henriksen.

Flere tiltak på bordet

I tillegg til å utarbeide en handlingsplan vil regjeringen gjennomføre ulike tiltak for å nå bærekraftsmålene:

 • Utarbeide nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene.
 • Samstemthetsforumet utvides og endres for å sikre bredere deltagelse.
 • Opprette et eget statssekretærutvalg for å styrke den politiske koordineringen av arbeidet med bærekraftsmålene.
 • Alle strategier, handlingsplaner, stortingsmeldinger og proposisjoner fra regjeringen skal omtale effekt på bærekraftsmålene.
 • Regjeringen skal også ta initiativ til en bærekraftskonferanse for å samle et bredt spekter av aktører i Norge.

Dette er FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er 17 mål for utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015.

Bærekraftsmålene erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000. Flere av tusenårsmålene er videreført i FNs bærekraftsmål.

Målene er ikke bare en plan for utviklingslandene. De er myntet på innenrikspolitiske forhold i alle land.

Målene er formulert slik:

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT