I dag ble oppropet fra Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd overlevert til barne- og familieministeren. KNs Lisa Sivertsen til venstre, Kjell Ingolf Ropstad nr tre fra venstre og NKRs generalsekretær Erhard Hermansen nr fem fra venstre. Foto: KN

I dag ble et opprop for en sterk åpenhets- og menneskerettighetslov for næringslivet overlevert barne- og familieministeren.

— 40 millioner lever under slavelignende forhold, ofte for å produsere produkter som vi også her i Norge bruker hver eneste dag, sier Lisa Sivertsen, Kirkens Nødhjelps direktør for politikk og samfunn.

Mandag 16. november mottok barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad et opprop, underskrevet av 30 medlemskirker og organisasjoner i Norges Kristne Råd (NKR). Tema for brevaksjonen er den nye menneskerettighetsloven for næringslivet, som er til behandling i departementet for øyeblikket.

Loven forventes behandlet av Stortinget i løpet av høsten 2020 eller våren 2021. Lovforslaget er et resultat av Etikkinformasjonsutvalgets arbeid, og er forankret i Granavolden-plattformen. Kirkene jobber selv med denne tematikken under det årlige initiativet Global uke, som i år er 8.–15. november.

Brevaksjonen er et felles initiativ fra NKR og Kirkens Nødhjelp.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

«Vi mener det er viktigere enn noensinne å få på plass et lovverk som sikrer etiske standarder i næringslivet og ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Slik lovforslaget framstår nå, vil det være et godt verktøy og vi vil oppfordre Statsråden til å følge opp det viktige grundige arbeidet utvalget har gjort og presentere en sterk menneskerettighetslov for næringslivet for Stortinget», sier Kirkens Nødhjelp og NKR i en felles uttalelse.

Kirkelederne som har signert brevet vil sterkt oppfordre ministeren til å sørge for at utkastet ikke svekkes, og at det blir forpliktende – med hensiktsmessige sanksjonsmuligheter som sikrer etterlevelse.

Et sterkt lovverk vil være et viktig bidrag i kampen mot moderne slaveri. Nye tall fra Verdensbanken anslår at hele 150 millioner mennesker vil havne i ekstrem fattigdom som følge av pandemien i 2021. Vi vet at fattigdom er en grunnleggende årsak til moderne slaveri og det haster derfor å få på plass en sterk og forpliktende lov for næringslivet.

Annonse
Kjære leser, når du først er her: Transit Magasin har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer kritisk journalistikk om internasjonale spørsmål.
Du får tilgang til alt innhold - PLUSS (+)