I dag ble oppropet fra Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd overlevert til barne- og familieministeren. KNs Lisa Sivertsen til venstre, Kjell Ingolf Ropstad nr tre fra venstre og NKRs generalsekretær Erhard Hermansen nr fem fra venstre. Foto: KN
- Annonse -
FIVH søker fundraisere

I dag ble et opprop for en sterk åpenhets- og menneskerettighetslov for næringslivet overlevert barne- og familieministeren.

— 40 millioner lever under slavelignende forhold, ofte for å produsere produkter som vi også her i Norge bruker hver eneste dag, sier Lisa Sivertsen, Kirkens Nødhjelps direktør for politikk og samfunn.

Mandag 16. november mottok barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad et opprop, underskrevet av 30 medlemskirker og organisasjoner i Norges Kristne Råd (NKR). Tema for brevaksjonen er den nye menneskerettighetsloven for næringslivet, som er til behandling i departementet for øyeblikket.

Loven forventes behandlet av Stortinget i løpet av høsten 2020 eller våren 2021. Lovforslaget er et resultat av Etikkinformasjonsutvalgets arbeid, og er forankret i Granavolden-plattformen. Kirkene jobber selv med denne tematikken under det årlige initiativet Global uke, som i år er 8.–15. november.

- Annonse -

Brevaksjonen er et felles initiativ fra NKR og Kirkens Nødhjelp.

“Vi mener det er viktigere enn noensinne å få på plass et lovverk som sikrer etiske standarder i næringslivet og ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Slik lovforslaget framstår nå, vil det være et godt verktøy og vi vil oppfordre Statsråden til å følge opp det viktige grundige arbeidet utvalget har gjort og presentere en sterk menneskerettighetslov for næringslivet for Stortinget”, sier Kirkens Nødhjelp og NKR i en felles uttalelse.

Kirkelederne som har signert brevet vil sterkt oppfordre ministeren til å sørge for at utkastet ikke svekkes, og at det blir forpliktende – med hensiktsmessige sanksjonsmuligheter som sikrer etterlevelse.

- Annonse -Frontrunner.site

Et sterkt lovverk vil være et viktig bidrag i kampen mot moderne slaveri. Nye tall fra Verdensbanken anslår at hele 150 millioner mennesker vil havne i ekstrem fattigdom som følge av pandemien i 2021. Vi vet at fattigdom er en grunnleggende årsak til moderne slaveri og det haster derfor å få på plass en sterk og forpliktende lov for næringslivet.

- Annonse -
- Annonse -
Støtt global journalistikk, tegn abonnement på Transit magasin