Utslipp fra stålverk i byen Benxi i Nord-Kina. Korona-pandemien har ikke hatt den effekten på klimaet som man kanskje kunne ønske, slår Verdens meteorologiorganisasjon fast. Foto: Andreas Habich

Til tross for at industrien i mange land har redusert sine utslipp som følge av korona-pandemien, er det fortsatt rekordmye klimagasser i atmosfæren, ifølge Verdens Meteorologiorganisasjon.

I 2019 økte mengden klimagasser i atmosfæren, og nådde en global rekord på 410 milliondeler CO2. I år ligger fortsatt nivået like høyt som det pleier – innenfor de variasjonene som er normalt fra år til år.

– Responsen på COVID-19 har hatt en liten effekt på de globale utslippene av drivhusgasser som CO2, men tallene viser oss at mengden drivhusgasser i atmosfæren fortsatt øker. Skal vi få en reell nedgang i det globale nivået av CO2 i atmosfæren trengs en sterk og varig endring til et lavutslippsamfunn, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Lavere utslipp av COVID-19-pandemien har dermed ikke hatt den effekten på klimaet som man kunne ønske, slår Verdens meteorologiorganisasjon fast. 

Rekordøkning de siste fire årene 

I 2015 nådde vi en ny global rekord med 400 milliondeler CO2 i atmosfæren. Bare fire år senere har vi allerede målt 410 milliondeler CO2. 

— En slik økning har vi aldri tidligere sett, sier generalsekretær i Verdens Meteorologiorganisasjon, Petteri Taalas i en pressemelding

— Sist gang vi hadde like mye klimagasser i atmosfæren var for tre til fem millioner år siden, da temperaturen var to til tre grader varmere, og havnivået var 10-20 meter høyere enn i dag. Men da var det ikke 7,7 milliarder mennesker her, sier Taalas.

Hvordan vet vi at våre CO2-utslipp er årsaken til den globale oppvarmingen?

CO2-mengden i jordas atmosfære har økt med om lag 40 prosent siden 1850, da vi begynte å bruke fossilt brennstoff som kull, olje og gass i stor skala. Fossilt brennstoff har meget høyt karboninnhold, og når det brukes og forbrennes, slippes CO2 ut i atmosfæren.

- Annonse -Gratis bok til nye abonnenter

Vi har sluppet ut enorme mengder CO2 på ekstremt kort tid, og utslippene har økt dramatisk de siste 20 årene. Siden 1850 har jordas temperatur økt med litt over én grad – og den fortsetter å øke.

Fakta: Hva er klimagasser?

  • En klimagass er en type gass i atmosfæren som fanger varmen fra sola, og skaper drivhuseffekten. Uten klimagassene hadde det vært veldig kaldt på jorda.
  • Klimagasser kalles også drivhusgasser. Når det blir mer av klimagassene i lufta, fanges mer av varmen ved jordens overflate. Det bidrar til at temperaturen på jorda går opp.
  • Eksempler på klimagasser er CO2 og vanndamp. Mange av gassene oppholder seg i atmosfæren i kun kort tid før de “forsvinner” – enten ved å falle ned på overflaten eller gjennom kjemiske reaksjoner. Dette gjelder for eksempel vanndamp.
  • Klimagassen CO2 oppholder seg i atmosfæren i lang, lang tid, så utslipp i dag vil påvirke klimaet i flere århundrer fremover. Den lange levetiden gjør at det haster å få ned utslippene av CO2.
Annonse
Den eneste publikasjonen som leverer global journalistikk på norsk. Støtt Transit magasin med et abonnement og sikre deg samtidig tilgang til alt innhold.