Kaffekooperativet Rebuild Women's Hope arbeider for å sikre kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Foto: Rebuild Women's Hope

Marcelline Budza arbeider for å sikre kvinners rettigheter i et samfunn preget av konflikt og undertrykkelse.

— Siden oppstarten i 2013 har mer enn 5.000 kvinner fått et bedre liv på grunn av hennes mot og harde arbeid. Det er en stor glede å gratulere Budza med UiOs menneskerettighetspris, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Rebuild Women’s Hope (RWH) er et initiativ som sikrer kvinner i østlige deler av Den demokratiske republikken Kongo økonomisk selvstendighet og trygghet. Kvinnene får opplæring og mulighet til å bli økonomisk selvstendige kaffeprodusenter.

Marcelline Budza er vinner av UiOs menneskerettighetspris 2020. Foto: Rebuild Women’s Hope

— I tillegg til å sette kvinner i stand til å ta kontroll over sine egne liv, jobber Budza med å skaffe rent vann og helsetjenester. Det vet vi er avgjørende for kvinne- og barnehelse, og hennes engasjement skaper enorme positive ringvirkninger, sier Stølen.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

Marcelline er utdannet agronom, og hun opplevde selv hvordan hennes mor som enslig forsørger måtte streve for å sikre familien det nødvendige livsgrunnlaget.

— Budza er en ung og modig kvinne som er godt kjent for sitt arbeid for å forsvare menneskerettigheter og sikre kvinners trygghet i et land som over lang tid har vært preget av borgerkrig, korrupsjon og brudd på kvinners rettigheter. Hun er en svært verdig prisvinner, og vi ønsker henne lykke til videre med det viktige arbeidet sier prorektor og leder av priskomiteen, Gro Bjørnerud Mo.

Om UiOs Menneskerettighetspris

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. Prisvinneren mottar 10.000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

UiOs menneskerettighetspris er etablert gjennom Lisl og Leo Eitingers fond. Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984. Menneskerettighetsprisen ble første gang delt ut i 1986, til Elie Wiesel.

Om Oslo Peace Days

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo jobber med fred og menneskerettigheter på ulike måter. Sammen har vi etablert Oslo Peace Days for å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter.

Denne artikkelen ble først publisert på UiO.no.

Kjære leser. Vi har ingen millionærer i ryggen. Våre lesere er våre viktigste støttespillere, nå trenger vi din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Tusen takk!