Thorbjørn Jagland valgt til styret i NOAS

Generalforsamlingen i NOAS har valgt Thorbjørn Jagland, Liv Fiksdahl og Inga Laupstad til nye styremedlemmer i organisasjonen.

−Jeg ser frem til arbeidet i NOAS-styret. Rettssikkerhet og respekt for menneskeverd er viktige samfunnsverdier vi må verne om. Jeg håper min erfaring – og særlig fra Europarådet – vil komme til nytte i det viktige arbeidet NOAS nedlegger, sier Thorbjørn Jagland.

Jagland har lang politisk erfaring, som utenriksminister, statsminister og stortingspresident. Han har vært leder for Nobelkomiteen og var fra 2009 til 2019 generalsekretær i Europarådet.

−Vi går dermed inn i neste periode med et faglig meget sterkt styre, sier styreleder Kai Eide.

−Jeg er spesielt glad for at Thorbjørn Jagland nå er blitt med. Hans unike bakgrunn fra norsk politikk og lange erfaring fra stillingen som generalsekretær i Europarådet vil bli av stor betydning i vårt arbeid. Liv Fiksdahl og Inga Laupstad bringer også med seg verdifull erfaring fra arbeid med flyktninger og asylsøkere, sier Eide.

Liv Fiksdahl har i 10 år sittet i DnBs konsernledelse, og har der blant annet stått bak et rekrutteringsprogram for flyktninger. Nå jobber hun som direktør i konsulentselskapet Capgemini Invent. Inga Laupstad er juridisk seniorrådgiver i Norges Røde Kors. Hun har tidligere jobbet som advokat og rettshjelper.

Styret består for øvrig av styreleder Kai Eide, nestleder Stine Renate Håheim, Sharmin Ahmed, Florentina Grama, Brynjulf Risnes, Kaia Tetlie, Christian Thommessen og Knut Vollebæk.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen.