Kristin Halvorsen. Foto: Magnus Fröderberg / Creative Commons Attribution 2.5 Denmark

CICERO-direktør Kristin Halvorsen er utnemnd til ny nestleiar i China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED).

Det melder Klima- og miljødepartementet. Rådet er eit såkalla høgnivåråd sett saman av kinesiske og internasjonale ekspertar som gjev råd om klima- og miljøspørsmål til den kinesiske toppleiinga. Rådet er leia av Kinas høgst rangerte visestatsminister, Han Zheng.

– China Council for International Cooperation on Environment and Development er ein viktig del av det langvarige miljøsamarbeidet mellom Kina og Noreg. Rådet er ein sentral arena for å gje innspel til Kinas nasjonale og internasjonale politikk på klima- og miljøområdet. Eg er trygg på at Kristin Halvorsen vil spele ei viktig rolle som nestleiar i dette forumet, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i eit innlegg på KLDs nettsider.

Norsk representasjon

Canada, Tyskland, Sverige er Noreg er sett som viktige partnarland av CCICED, ifylgje KLD.

Fleire tidlegare statsrådar frå Noreg har hatt verv i rådet, mellom anna Børge Brende og Vidar Helgesen. Erik Solheim har som tidlegare leiar av UNEP òg blitt valgt inn i rådet. Kristin Halvorsen tek over rolla som nestleiar etter tidlegare klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

– Kina er ein av verdas viktigaste aktørar å jobbe med for å handtere klimaendringar og andre miljøutfordringar. Å bli utnemnt som nestleiar i CCICED er ei spennande moglegheit til å gje innspel om viktige spørsmål til kinesiske myndigheiter, og noko eg ser frem til å ta fatt på, seier Kristin Halvorsen.

Skal sjå på miljøsidene ved Kinas «silkeveginitiativ»

I tillegg til å sjå på og gje råd om nasjonale utfordringar i Kina kjem China Council for International Cooperation on Environment and Development med tilrådingar om Kina si rolle internasjonalt. KLD skriv at eit av arbeidsspora i CCICED er å sjå på klima- og miljøsidene av Kina sine utlandsinvesteringar gjennom landets nye silkeveginitativ. 

Kristin Halvorsen var finansminister frå 2005 til 2009 og kunnskapsminister frå 2009 til 2013. Ho er i dag direktør for CICERO senter for klimaforsking. Ho er òg styreleiar i Naturhistorisk museum.

Annonse
Kjære leser, når du først er her: Transit Magasin har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer kritisk journalistikk om internasjonale spørsmål.
Du får tilgang til alt innhold - PLUSS (+)