47 organisasjoner samles om aksjon for bistandsbudsjettet

Torsdag 20. oktober arrangerer Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og en rekke andre organisasjoner aksjonen “Nei til kutt i bistandsprosenten” på Eidsvolls plass.

I forslag til statsbudsjett for 2023 er det satt av 0,75 prosent av BNI til bistand. Bistandsbudsjettet for 2023 er en nedgang i prosent og også i antall kroner. Dette har skapt mange reaksjoner.

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange
Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange. Foto: Redd Barna

Hurdalsplattformen slår fast 1%-målet, men allikevel synker bistandens andel av BNI i Støre-regjeringens første forslag til statsbudsjett. Reaksjonene kom allerede på et internt møte dagen før statsbudsjettet ble presentert, og mye tyder på konflikter innad i regjeringen på området.

– Jeg må si jeg gremmes over signalet vi nå sender ut i verden. Regjeringens kutt i utdanning vil stenge over en halv million barn i fattige land ute fra skolen. Vi er bortimot det landet som håver inn mest penger på krigen i Ukraina på grunn av høye priser på alt mulig som Norge selger. Så er det vi som kutter i satsingen på fremtiden for barna, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten. Foto: KN

Redd Barna har samme med flere andre bistandsorganisasjoner hatt hastemøter på Stortinget, med flere partier, etter at nyheten ble kjent.

345 millioner mennesker opplever akutt sult – mer enn dobbelt så mange som i 2019. Konsekvensene av koronapandemien, krigen i Ukraina og klimakrisa har ført til høye matvarepriser, økende sult, fattigdom og ulikhet i verden.

– Det mangler over 16 milliarder kroner for å nå én prosent i bistand, dette er penger som burde gått til fattigdomsreduserende tiltak, til å motvirke konsekvensene av klimakrisen i fattige land og til pågående sultkatastrofer i land i Afrika. Dette er ikke en tid for å senke ambisjonene, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Henriette Westhrin, portrettfoto
Generalsekretær i Norsk folkehjelp, Henriette Westhrin. Foto: Norsk folkehjelp

Norge tjener store summer på norsk olje og gass i år, på grunn av krigen i Ukraina og energikrisen i Europa.

– Vi tar inntektene, salter det ned i vår egen sparebøsse og sender regningen for nedkjøling av norsk økonomi til verdens fattigste. Dette forventer jeg at stortinget endrer, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin.

Nå samles KN, Redd Barna Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Caritas, Changemaker og over 40 andre organisasjoner til markering foran Stortinget, torsdag 20. oktober.