KART: Global ulikhet

Annonse

La oss snakke om fattigdom. I valgkampen 2017 så langt har fattigdom i Norge vært et tema. SVs Audun Lysbakken har prøvd å snakke om fattigdomsgrenser men har blitt anklaget av NRK Detektor for å være uryddig med fattigdomsdefinisjoner.

Men la oss nå heller snakke om global fattigdom og ulikhet. Å måle inntektsulikhet er en metode for å måle og sammenligne ulikhet innad i land og mellom land.

Internasjonalt løftes nå ulikhetsbegrepet gjennom FNs bærekraftsmål 10, som skal «redusere ulikhet i og mellom land», blant annet ved å oppnå en varig nasjonal inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen.

Bærekraftsmål 10 sier at FNs medlemsland skal jobbe for at globale finansmarkeder reguleres bedre, og tilsyn med finansmarkeder og finansinstitusjoner skal styrkes. Og utviklingsland skal få større grad av medbestemmelse i globale finansinstitusjoner. Det skal også legges til rett for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge og ansvarlige former.

En metode for å måle ulikhet er Gini-koeffisienten

Gini-koeffisienten er et statistisk mål for statistisk spredning, men brukes ofte for å mål og illustrere forskjeller i inntekst og formue. Dette kartet viser Gini-koeffisienten i de fleste av verdens land for året 2014:

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!
GINI-2014
KART: Verdensbankens tall for Gini-koeffisienten, år 2014. Verdensbanken har foreløpig kun globale ulikhetstall tilgjengelig fram til år 2014. Kart: Tracy Hunter / Wikipedia /  CC BY-SA 3.0.

Hva betyr disse tallene?

Gini-koeffisienten er et tall mellom 0 og 100, hvor 0 tilsvarer perfekt inntektslikhet, det vil si at alle i et land tjener eksakt like mye. Gini-koeffisient lik 100 representerer total ulikhet, hvor du kan forestille deg at én person har all inntekt i et land, resten av befolkningen tjener ingenting.

Land i Norden og i Europa er land hvor vi finner lav gini, nede på 20-tallet. Afrikanske land som Sør-Afrika og Namibia har svært høy gini, over 60. Også i Sør-Amerika finner vi land med høy Gini, hvor Colombia har over 50. Også i Norge øker Gini og inntektsulikhetene, i følge SSB, som har sett på utviklingen siden 1986.

Her er Gini-tallet for noen utvalgte land:
Sør-Afrika: 63 (2011)
Colombia: 53 (2014)
Brasil: 51 (2014)
Russland: 42 (2012)
USA: 41 (2013)
Storbritannia: 33 (2012)
Polen: 32 (2014)
Tyskland: 30 (2011)
Danmark: 29 (2012)
Romania: 28 (2013)
Norge: 26 (2012)
Ukraina: 24 (2014)

TABELL: Tallene ovenfor er rundet til nærmeste heltall, og tallet er siste beregnede Gini i følge Verdensbanken. Se tallene for disse landene på denne lenken.

Kilder

Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere faktabasert kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi står opp for kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. For å kunne være nettopp denne uavhengige publikasjonen så trenger vi din støtte. Det beste bidraget du kan gi er å tegne et abonnement. Du får 10 dagers gratis prøvetid, og du får to måneder gratis om du bestiller årsabonnement. Bestill på denne lenken, eller benytt knapp nedenfor. Om du ikke ønsker et abonnement så er det mulig å gi et støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!