La oss snakke om fattigdom. I valgkampen 2017 så langt har fattigdom i Norge vært et tema. SVs Audun Lysbakken har prøvd å snakke om fattigdomsgrenser men har blitt anklaget av NRK Detektor for å være uryddig med fattigdomsdefinisjoner.

Men la oss nå heller snakke om global fattigdom og ulikhet. Å måle inntektsulikhet er en metode for å måle og sammenligne ulikhet innad i land og mellom land.

Internasjonalt løftes nå ulikhetsbegrepet gjennom FNs bærekraftsmål 10, som skal «redusere ulikhet i og mellom land», blant annet ved å oppnå en varig nasjonal inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen.

Bærekraftsmål 10 sier at FNs medlemsland skal jobbe for at globale finansmarkeder reguleres bedre, og tilsyn med finansmarkeder og finansinstitusjoner skal styrkes. Og utviklingsland skal få større grad av medbestemmelse i globale finansinstitusjoner. Det skal også legges til rett for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge og ansvarlige former.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

En metode for å måle ulikhet er Gini-koeffisienten

Gini-koeffisienten er et statistisk mål for statistisk spredning, men brukes ofte for å mål og illustrere forskjeller i inntekst og formue. Dette kartet viser Gini-koeffisienten i de fleste av verdens land for året 2014:

GINI-2014
KART: Verdensbankens tall for Gini-koeffisienten, år 2014. Verdensbanken har foreløpig kun globale ulikhetstall tilgjengelig fram til år 2014. Kart: Tracy Hunter / Wikipedia /  CC BY-SA 3.0.

Hva betyr disse tallene?

Gini-koeffisienten er et tall mellom 0 og 100, hvor 0 tilsvarer perfekt inntektslikhet, det vil si at alle i et land tjener eksakt like mye. Gini-koeffisient lik 100 representerer total ulikhet, hvor du kan forestille deg at én person har all inntekt i et land, resten av befolkningen tjener ingenting.

Land i Norden og i Europa er land hvor vi finner lav gini, nede på 20-tallet. Afrikanske land som Sør-Afrika og Namibia har svært høy gini, over 60. Også i Sør-Amerika finner vi land med høy Gini, hvor Colombia har over 50. Også i Norge øker Gini og inntektsulikhetene, i følge SSB, som har sett på utviklingen siden 1986.

Her er Gini-tallet for noen utvalgte land:
Sør-Afrika: 63 (2011)
Colombia: 53 (2014)
Brasil: 51 (2014)
Russland: 42 (2012)
USA: 41 (2013)
Storbritannia: 33 (2012)
Polen: 32 (2014)
Tyskland: 30 (2011)
Danmark: 29 (2012)
Romania: 28 (2013)
Norge: 26 (2012)
Ukraina: 24 (2014)

TABELL: Tallene ovenfor er rundet til nærmeste heltall, og tallet er siste beregnede Gini i følge Verdensbanken. Se tallene for disse landene på denne lenken.

Kilder

Kjære leser. Vi har ingen millionærer i ryggen. Våre lesere er våre viktigste støttespillere, nå trenger vi din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Tusen takk!