FNs atomvåpenforbud trer i kraft 22. januar 2021. 138 av verdens stater støtter forbudet, men i Europa er 31 av 47 stater for tiden imot å støtte forbudet. Kart: Wikipedia

Når FN-traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) trer i kraft 22. januar skiller Europa seg ut som den regionen med flest land som har praksis og politikk som strider med forbudstraktaten. Norge er ett av disse landene.

Det viser rapporten Nuclear Weapons Ban Monitor som Norsk Folkehjelp lanserte 12. januar.

– Det er klart at land i Europa, inkludert Norge, må se seg godt i speilet når forbudet snart trer i kraft og atomvåpen blir ulovlige, selv om atomvåpenstatene ikke vil slutte seg til avtalen ennå. Rollen stater som ikke har egne atomvåpen spiller i å muliggjøre bevæpning med atomvåpen og forhindre nedrusting fikk liten oppmerksomhet før forhandlingene om forbudstraktaten. Dette vil nå endre seg, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin.

Mens de fleste av verdens land kan bli statsparter til, og overholde forpliktelsene i forbudstraktaten uten å gjøre endringer i sin eksisterende politikk eller praksis, viser funn fra Nuclear Weapons Ban Monitor at totalt 42 stater for øyeblikket er delaktige i aktiviteter som ikke er kompatible med atomvåpenforbudet. 

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

– Alle land kan undertegne forbudstraktaten, men disse 42 statene må gjøre varierende grader av endringer i både politikk og praksis hvis de skal oppfylle kravene i forbudstraktaten, sier redaktøren av Nuclear Weapons Ban Monitor 2020, Norsk Folkehjelps Grethe Lauglo Østern.

I tillegg til de ni atomvåpenstatene (Kina, Frankrike, India, Israel, Nord-Korea, Pakistan, Russland, Storbritannia og USA), som åpenbart har aktiviteter som strider med forbudstraktaten på flere måter, gjelder dette også 33 stater som ikke selv har egne atomvåpen, de fleste av dem i Europa.

To uker før traktaten trer i kraft, støttes atomvåpenforbudet av nøyaktig 70% – eller 138 av verdens stater. I Europa er 31 av 47 stater for tiden imot å støtte forbudet. Argumenter om at NATO-medlemskap står i veien for å tilslutte seg forbudstraktaten går igjen.

– Stater som er parter til forbudstraktaten, kan forbli i allianser og militære samarbeidsordninger med atomvåpenstater, og kan fortsette å utføre alle operasjoner, øvelser og andre militære aktiviteter sammen med dem så lenge atomvåpen ikke er involvert. Selv om det er politisk vanskelig, er det fullt mulig å være NATO-medlem og undertegne forbudstraktaten, avslutter Westhrin.

Rapporten Nuclear Weapons Ban Monitor ble lansert av Norsk Folkehjelp i dag 12. januar, og kan leses på www.banmonitor.org.

Kjære leser. Vi har ingen millionærer i ryggen. Våre lesere er våre viktigste støttespillere, nå trenger vi din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Tusen takk!