- Russiske myndigheters videre veivalg vil fulgt nøye av det internasjonale samfunn, skriver Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Aleksej Navalnyj og hans kone, Julia Navalnaja, var utvilsomt innforstått med risikoen da de valgte å returnere til Russland fra Tyskland, hvor Navalnyj hadde gjennomgått behandling for Novitsjok-forgiftningen han ble utsatt for under en reise til Tomsk i august i fjor. Fra Berlin har Navalnyjs team og gravejournalister fra CNN og Bellingcat avslørt at forgiftningen etter all sannsynlighet ble utført av en gruppe navngitte og lett identifiserbare myndighetsagenter.

Som fryktet, ble Aleksej Navalnyj anholdt i passkontrollen da han ankom Moskva søndag kveld.

Aleksej Navalnyj har vist beundringsverdig mot ved å frivillig vende tilbake til landet hvor han ble forsøkt myrdet. Dette motet fortjener anerkjennelse, selv av russiske myndigheter. De bør umiddelbart løslate Navalnyj, frafalle alle anklager mot ham og la ham utføre sitt fredelige og høyst legitime politiske arbeid.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja fra Belarus er blant de mange som har blitt tvunget til å forlate sitt hjemland av sikkerhetshensyn og som fortsetter sin politiske kamp i eksil. I en kommentar søndag kveld sa hun at Navalnyjs arrestasjon er et farlig steg mot å fjerne politiske alternativer i Russland.

Den norske Helsingforskomité sier seg høyst enig. Flere autoritære regimer i det tidligere Sovjetunionen har tvunget legitim politisk opposisjon ut av landet og inn i eksil. Belarus, Tadsjikistan, Turkmenistan og Kasakhstan er noen åpenbare eksempler. Ved å risikere fremtidig kontakt med sin familie, og kanskje sitt eget liv, har Navalnyj tatt et viktig steg mot å sikre at russisk opposisjon forbli der den hører hjemme, nemlig i Russland.

Minst 53 personer ble arrestert mens de ventet på Navalnyj ved Vnukovo-flyplassen, hvor han etter planen skulle lande før myndighetene omdirigerte flyet.

Russiske myndigheter bekrefter sent søndag kveld at Navalnyj er arrestert og vil forbli i varetekt inntil en domstol kan avgjøre hans videre skjebne. Den europeiske menneskerettighetsdomstol har konkludert med at tidligere domfellelser av Navalnyj har vært politisk motiverte.

Russiske myndigheters videre veivalg vil fulgt nøye, ikke bare av internasjonale og russiske menneskerettighetsorganisasjoner og journalister, men av det internasjonale samfunn i sin helhet.


Denne kronikken er skrevet av Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.