Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Handlingplan med mening? FNs bærekraftsmål nås kun ved beinharde politiske forhandlinger og kompromisser

KOMMENTAR: «Mål med mening» er navnet på vår nylig vedtatte nasjonale handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Men er det meningen at den skal nå målene?

KOMMENTAR: 5. april 2022 ble nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål vedtatt i Stortinget. Den har fått navnet «Mål med mening». Den nasjonale handlingsplanen skal være en plan for Norges bidrag – i Norge – til at vi når de 17 globale målene.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt for snart sju år siden, i september 2015. De 17 målene og 169 delmålene avløste FNs tusenårsmål som ble vedtatt i år 2000 og delvis nådd innen 2015. Bærekraftsmålene var en nyvinning siden skulle oppfylles i alle land, i hvert enkelt land, og ikke bare i utviklingsland.

Siden 2015 ledet Erna Solberg globale FNs pådrivergruppe for FNs bærekraftsmål, på oppdrag fra daværende generalsekretær i FN, Ban Ki-moon. Men det skulle ta ennå fem år før hun satte i gang arbeidet med en nasjonal handlingsplan hjemme i Norge.

«Sterkt kritikkverdig». Det var Riksrevisjonens beskrivelse av Regjeringens styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål, i november 2020.

Så, i juni 2021 kom Solberg-regjeringen med sitt utkast til nasjonal handlingsplan. Når planen nå er vedtatt så er det kun åtte år igjen til de 17 målene skal nås. Astrup hadde ansvaret under Solberg. Det er nå kommunalminister Bjørn Arild Gram som styrer arbeidet med å nå de 17 målene i Norge.

Denne tirsdagen i Stortinget ble det fra representanter på talerstolen fremhevet i tur og orden punkter fra eget partiprogram, som om handlingsplanen oppfylles ved å oppfylle eget partiprogram.

Partienes innlegg fra Stortingets talerstol virker å argumentere for at den nasjonale handlingsplanen er kun nås ved å gjennomføre sentrale punkter på partienes egne partiprogrammer.

Denne uka fikk vi en ny klimarapport fra IPCC som nærmest rutinemessig forteller at det haster enda mer enn før, og at det gjøres altfor lite. Men rapporten la også fram en rekke løsninger som virker og som kan gjennomføres.

Bærekraftsmål 13 om stanse klimaendringene kan ikke nås uten at vi jobber for mål 7, om ren energi. Bærekraftsmål 1 om å utrydde sult i alle land nås ikke om uten at vi stanser klimaendringene.

Noen timer før vedtaket i Stortinget publiserte ni organisasjoner en kronikk i Dagsavisen om en «Bærekraftsplan på overtid», hvor de peker på at «Klimagassutslippene er for høye og vi tar ikke vare på naturen vår. Vi har også et uansvarlig høyt forbruk som fører til klimagassutslipp, ødelagt natur og dårlige arbeidsforhold i andre land.»

Dersom alle partier skal fortsette linja fra talerstolen denne tirsdagen, ved å kun ta utgangspunkt i eget partiprogram i arbeidet med bærekraftsmålene, så vil vi ikke være mye nærmere målene innen år 2030.

Oppskriften for å nærme oss de 17 globale målene er politisk vilje, forhandlinger og kompromisser Og det er ingen tvil om at det haster. Foreløpig ser vi ikke noen politisk vilje til annet enn å drive partipolitikk.


Kilder:

Stortingsmeldingen «Mål med mening» er tilgjengelig på denne lenken:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-40-20202021/id2862554/

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT