Norsk-fransk utdanningssamarbeid rammes kraftig i nytt statsbudsjett

KRONIKK: Utdanningssamarbeidet mellom Norge og Frankrike har tatt årevis å bygge opp. Nå står tre bautaer i norsk-fransk utdanningssamarbeid i fare for å bli lagt ned.

Denne kronikken er skrevet av Ida Elisabeth Richter Storsve, rektor for den norske seksjonen ved Lycée International de Saint-Germain-en-Laye, Paris, Espen Klævik-Pettersen, førsteamanuensis ved UiA og undervisningsleder ved OFNEC, Caen, Normandie, og Knut Sørlie, CFO & Administrasjonsdirektør ved Den franske skolen i Oslo.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Årets statsbudsjett rammer tre bærebjelker i norsk-fransk utdanningssamarbeid. Her er først litt kort info om de tre institusjonene det gjelder:

Lycée International Saint-Germain-en-Laye er en internasjonal videregående skole nordvest for Paris. Skolen har over 4000 elever fra til sammen 53 nasjonaliteter. Fra 1984 har det eksistert en egen Norsk Seksjon ved skolen. Vi har i gjennomsnitt 50 norske elever i året, fra 1.klasse til og med Vg3. Totalt fem norske lærere med utdannelse fra Norge underviser elevene i norsk og norsk samfunnsfag/historie/geografi. I tillegg undervises elevene i full fransk læreplan. Resultatet er at elevene våre blir totalt tospråklige, med to likeverdige morsmål, norsk og fransk. Over halvparten av våre avgangselever reiser til Norge for å studere ved norske universiteter og høgskoler. 

OFNEC (Office franco-norvégien d’échanges et de coopération) er et studiesenter for norske studenter ved universitetet i Caen i Normandie som har eksistert siden 1983. Hvert år reiser studenter på årskurs og bachelor ved Universitetene i Agder, Bergen og NTNU på 4-5 ukers lange opphold i Caen. Studentene følger intensive kurs i fransk språk, litteratur og kultur av franske forelesere ved OFNEC som er spesialister innen fransk som andrespråk, og som har lang erfaring med å undervise nordmenn. De norske studentene er innlosjert hos franske vertsfamilier under oppholdet, noe som forsterker språkbadet samtidig som det bidrar til trygge rammer. I tillegg til disse kortere utvekslingsoppholdene har NTNU et helt årskurs i fransk med didaktikk ved OFNEC, et kurs som dermed produserer kompetente fransklærere til norsk skole. OFNEC-samarbeidet inkluderer også stipender til franske studenter som reiser til Norge for å studere.   

Den franske skolen i Oslo har vært et inkluderende skoletilbud for barn fra barnehage helt opp til videregående skole med meget bred sosioøkonomisk og nasjonal bakgrunn i mer enn 60 år. Den står i fare for å nedlegges når leien forventes å mer enn dobles som følge av kommunens renoveringsprosjekt om få år. Nærmere 700 barn vil da måtte finne et nytt skolemiljø i en bydel som ikke har tilstrekkelig kapasitet. Videre vil fellesskapets kostnader øke i betydelig grad i forhold til i dag.

Våre tre institusjoner representerer velfungerende internasjonale utdanningstilbud med lange tradisjoner. I mange tiår har elever og studenter fått en unik undervisning som bygger på det beste fra både det norske og det franske skolesystemet. Skolene er svært viktige bidragsytere for å løfte fram fransk språk og kultur i Norge, og norsk språk og kultur i Frankrike. Samtidig bidrar våre institusjoner til en utveksling av elever, studenter og lærere mellom Norge og Frankrike.

Disse tre institusjonene er alle avhengige av den statsstøtten vi har mottatt fra Norge i årevis for å overleve. Våre elever og studenter har ikke de økonomiske midlene som kreves for å dekke en fullstendig privat skolegang. Samtidig er det viktig å huske at Frankrike faktisk er en betydelig økonomisk bidragsyter til driften av skolene. Den franske skolen i Oslo får statsstøtte over det franske statsbudsjettet, og både OFNEC og Norsk Seksjon er norske skoletilbud som tilhører større franske, offentlige utdanningsinstitusjoner i Frankrike. Den franske staten dekker franske lærerlønninger, lokaler, vedlikehold, oppvarming, renhold med mer.

Franske myndigheter og politikere reagerer sterkt på kuttene og opplever dem som merkelige, spesielt ettersom Frankrike investerer økonomisk tungt til det samarbeidet som Norge nå vil trekke seg fra. Investeringene fra norsk side er småpenger når man ser hva Norge får tilbake. Sjelden har så mange fått så mye for så lite.

Konsekvensene er forutsigbare. Uten reversering vil kuttene føre til at våre skoler må stenge dørene. På kort sikt er dette kutt som først og fremst går utover barn, ungdommer og unge voksne. På sikt er det like fullt Norge selv som taper på disse avgjørelsene. Hvilken franskmann vil ta en jobb i Norge hvis det ikke finnes et skoletilbud der til deres barn hvor også fransk språk og kultur har en viktig plass? Eller det motsatte i Paris: Hvor verdifullt er det ikke at også norske og norsk-franske elever i Frankrike kan få et personlig forhold til Norge og norsk språk? Vi trenger unge mennesker i Norge i dag som har fått internasjonale impulser og erfaringer, noe de får ved å gå på en skole eller ta et utvekslingsår ved en høyere utdanningsinstitusjon i Frankrike.

Fransk er verdens raskest voksende språk, spesielt på et afrikansk kontinent i sterk økonomisk utvikling. Frankrike er en av EUs giganter og en premissleverandør innen politikk og økonomi. Årets statsbudsjett rammer ikke bare fremtidig kompetanse, men også betydelige nettverk. Har Norge virkelig råd til ikke å investere i denne uvurderlige språk- og kulturkompetansen for framtida, og dermed risikere å stille seg selv på sidelinjen når viktige avgjørelser tas?

I en tid der nasjonalistiske og udemokratiske krefter øker i Europa, burde Norge søke tettere integrasjon med stabile og mektige partnere som Frankrike. Partiene i regjering burde ha all interesse i å fortsette disse samarbeidene. Arbeiderpartiet er tuftet på internasjonalt samarbeid og solidaritet, og en nedleggelse av OFNEC vil ytterligere redusere tilgangen på fransklærere i distriktene, stikk i strid med erklæringene i Hurdalsplattformen og selve kjerneprinsippene til Senterpartiet.

Utdanningssamarbeidet mellom Norge og Frankrike har tatt årevis og nitidig diplomatisk arbeid å bygge opp og har vært regnet som et av de viktigste elementene ved våre to lands utenrikspolitikk. Nå står tre bautaer i norsk-fransk utdanningssamarbeid i fare for å bli lagt ned med et pennestrøk. Her har regjeringen endret våre rammebetingelser dramatisk, uten forvarsel eller noen form for konsekvensutredning. Et samlet norsk-fransk utdanningsmiljø, og de berørte barna, ungdommene, studentene og familiene, oppfordrer med dette kunnskapsministeren og regjeringen til å revurdere vedtakene i revidert nasjonalbudsjett. Det er ikke for sent å snu.

HØR UKAS EPISODE AV FRANKRIKE FORKLART:

Frankrike forklart inviterer Kjerstin Aukrust fra UiO, Geir Uvsløkk fra UiO og Franck Orban fra HiØ kompetente og frankofile gjester til samtale om temaer som er viktige for å forstå det som skjer i Frankrike i dag, og for å vite mer om landets historie, politikk og kultur. Frankrike forklart er også tilgjengelig via Spotify og iTunes.

Følg med på vår Facebook-side og på vår webside: https://www.hiof.no/lusp/slik/forskning/grupper/areas/podcast-frankrike-forklart/

Frankrike forklart-episodene tilgjengeliggjøres for Transit magasins lesere med tillatelse fra Uvsløkk, Aukrust og Orban.