En kommisjon for framtiden?

KRONIKK: Det virker på oss som om Energikommisjonen i for sterk grad baserer seg på framskrivinger av dagens forbrukstrender. Hvor langt kommer vi da?

- Noen må gi oss en fornuftig og realistisk nedtrappingsplan for norsk olje- og gassproduksjon, for at vi skal nå klimamålene, både i 2030 og 2050, skriver Andrew P. Kroglund og Linda Rundquist Parr.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Regjeringen fikk 1. februar overrakt mange gode råd fra Energikommisjonen. Disse legger premissene for klimadebatten i tiden som kommer.

Tanker om en planlagt avvikling av norsk olje- og gassnæring lå ikke i kommisjonens mandat. Det betyr at vi fortsetter å gå baklengs inn i framtiden, med et uløst klimaproblem, energiknapphet og naturødeleggelse. Men det er håp om at en annen rapport som kommer på slutten av året – Klimautvalgets Klima2050 – kan fylle hullene i Energikommisjonens rapport.

Kommisjonen er ellers ikke sikker på om vi har nok kraft til å nå klimamålene for 2030. Det er ikke så rart, ettersom den går inn for at vi skal elektrifisere norsk sokkel med strøm fra land.

Et stortingsflertall støtter dessverre dette. BKA synes at kommisjonens mindretall har et bedre forslag, når de ønsker å utsette elektrifisering frem til havvind kan gjøre jobben «for å unngå at kraftbalansen på fastlandet blir svekket».

Energieffektivisering er den største «energikilden» kommisjonen peker på. Dette støtter vi helt og fullt, Dette er også det tiltaket som kan gjennomføres raskest, uten konflikt og nye naturinngrep. Det passer som hånd i hanske også med kravene fra den nye naturavtalen, signert i Canada i desember 2030. Det betyr også at vi må snu innsatsen for å få både bedrifter og vanlige folk til å bruke strømmen sin smartere.

Noen må gi oss en fornuftig og realistisk nedtrappingsplan for norsk olje- og gassproduksjon.

Energikommisjonen mener forbruket i bygg kan reduseres med 15-20 TWh innen 2030. Det er formidabelt! Det betyr, slik Naturvernforbundet har kommentert, behovet for en effektiv pakke med virkemidler som inneholder både krav og tilskudd, i tillegg til god veiledning.

Et annet spennende forslag fra kommisjonens side er at vindkraftutbygging på land foreslås begrenset til allerede industrialiserte og nedbygde områder. Det er godt nytt, og «nærvindmøller» langs veier er et spennende konsept. Dette står i kontrast til det vi tidligere har sett med massive vindkraftparker, som ødela mye norsk natur, friluftsliv og ikke minst beiteområder for rein. La oss for egen del også legge til at lavere fartsgrenser på veiene og stopp i videre utbygging av motorveier vil være relaterte bidrag her.

Energikommisjonen har levert et solid og gjennomarbeid stykke arbeid. Den klarer likevel ikke helt å vise oss en klar nok vei inn i framtiden. Noen må gi oss en fornuftig og realistisk nedtrappingsplan for norsk olje- og gassproduksjon, for at vi skal nå klimamålene, både i 2030 og 2050. Vi er derfor glade for at vi som fellesskap får nok en sjanse til å tenke utenfor boksen, slik FNs generalsekretær innstendig har bedt oss om. Til høsten kommer klimautvalget Klima2050s rapport. Den kan gi oss impulser, ideer og føringer som viser vei til en mer sirkulær økonomi med lavere energibehov.

Denne kronikken er skrevet av Andrew P. Kroglund, generalsekretær, og Linda Rundquist Parr, styreleder, Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA).