Migrasjon og risiko for selvmord

Illustrasjonsfoto: Joshua Earle / Unsplash.
Annonse
joshua-earle-AuL8-Yysf5w-unsplash
Illustrasjonsfoto: Joshua Earle / Unsplash.

KRONIKK: 10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging – World Suicide Prevention Day. Nærmere 800 000 mennesker dør i selvmord hvert år på verdensbasis. For hvert selvmord er det mer enn 20 selvmordsforsøk. Men selvmord kan forebygges!

I dag er slektshistoriske data tilgjengelige for oss alle via noen tastetrykk på PC-en. Det har jeg fra tid til annen benyttet meg av til å studere min egen slekts historie. Da har jeg for eksempel funnet ut at selv om de fleste av mine forfedre var norske, stammer slekten langs flere linjer fra andre land. Jeg kan også konstatere at en rekke personer i min slekt utvandret fra Norge.

lmehlum-presse
Lars Mehlum er professor og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforbygging (NSSF). Foto: UiO

Kort sagt er jeg, som de fleste nordmenn, en etterkommer av migranter, og i Norge er omfattende inn- og utvandring ikke noe nytt. Det betyr ikke at migrasjon i vår tid ikke byr på nye utfordringer både i Norge og andre land. Det kan blant annet henge sammen med at migranter i vår tid er en mye mer heterogen gruppe enn før.

Mens innvandrere til Norge i tidligere tider som regel kom fra naboland i Nord-Europa, kommer de i dag fra de fleste land i verden. Og mens innvandring tidligere skjedde først og fremst av økonomiske grunner og for å søke arbeid, kommer mange innvandrere i dag som flyktninger fra krig, konflikt og materiell nød.

De har kanskje vært utsatt for sterke påkjenninger før, under og etter migrasjonen. Og de kan ha opplevd store problemer med å finne seg til rette, få arbeid og oppleve å få et fotfeste i det norske samfunnet samtidig som savnet av mennesker og steder de forlot kan oppleves tungt.

Det er derfor ikke overraskende at studier har vist at immigranter har økt risiko for psykisk uhelse. Studier i andre land har også vist at innvandrere har økt risiko for suicidal atferd. Mange har uttrykt bekymring for at liknende problemer kan gjøre seg gjeldende i den norske innvandrerbefolkningen, men forskning på området har lenge manglet. I den senere tid har nye forskningsresultater på dette temaet blitt publisert gjennom flere studier.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 3-4 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

Heldigvis kan vi på grunnlag av disse studiene konstatere at første- og andregenerasjonsinnvandrere til Norge generelt har lavere selvmordrate enn innfødte norske og at risikofaktorere for selvmord i begge grupper har store fellestrekk.

Men de som utmerker seg ved en høyere risiko for selvmord er dem som har både norsk og utenlandsk bakgrunn. Vi vet lite om hva årsaker til dette være, så her er det behov for mer forskning. Og så må vi enda en gang minne oss selv om at innvandrere er en ekstremt sammensatt gruppe; så heterogen at det er nokså meningsløst å omtale dem som en gruppe i det hele tatt.

Meningsfull kunnskapsutvikling, også om forekomst av og risiko for selvmord, trenger å studere enkeltmennesker i den kontekst av naturlige grupper de tilhører.

Psykiater og professor Lars Mehlum

Støtt Transit Magasin
Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi trenger din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er å tegne et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Det er også mulig å gi engangs støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!