Local villagers celebrate the Government’s decision to stop Mahan coal block from mining. Saving the forests and livelihoods of thousands was celebrated by people from 20 different villages at a rally in Amelia village, in the Mahan forest block, Singrauli region, Madhya Pradesh.
Klimakampen er ekstra viktig for verdens kvinner, skriver Aud Hegli Nordø i denne kronikken. Dette bildet viser feiringen av at regjeringen stanser utvinningen av kull fra Mahan i Madhya Pradesh. Kull-selskapet ønsket å hugge skog og flytte 54 landsbyer for å utvide kulldriften. Foto: Greenpeace

KRONIKK: Kvinner har til alle tider opplevd motstand og represalier når de har utfordret mektige og urettferdige strukturer. Nå er det klimakampen som provoserer mektige mennesker. Beskjeden er klar: “Hvis du roper høyt mot makta, så tar vi deg”.

En av verdens fremste klimaforkjempere er en ung kvinne som heter Greta Thunberg. Sammen med hundretusener av ungdommer verden over trosser hun hets og trusler og står opp mot makta hver eneste dag. De kjemper for sin overlevelse, for å kunne arve en levelig og sunn jordklode. Men hvorfor er klimakampen ekstra viktig for verdens kvinner?

Klimaendringene angår alle, men de påvirker kvinner hardest ettersom flertallet av verdens fattige er kvinner.

Aud Hegli Nordø. Foto: Greenpeace

Ekstremvær som flom og tørke rammer de med færrest ressurser mest og kvinner har både mindre makt og færre ressurser enn menn. Ifølge FN eies kun 13 prosent av verdens landbruksjord av kvinner. Flere lokale konflikter i verden dreier seg om tilgangen til mat og vann.

Ifølge Flyktninghjelpen var nesten 19 millioner mennesker på flukt fra klimakatastrofer i 2017, og antallet på flukt vil vokse etter hvert som klimaendringene forverres. I situasjoner med store flyktningestrømmer og ikkefungerende infrastruktur er kvinnelige flyktninger og barn ekstra sårbare for vold og overgrep.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

Når Norge gir bistand til fattige land stiller vi gjerne krav til mottakerlandene om at jenter må få gå på skole og at kvinner skal kunne ta aktivt del i samfunnet. På den måten eksporterer Norge likestilling.

Samtidig fører Norge en oljepolitikk som strider med klimamålene i Parisavtalen. Regjeringen kan ikke hevde å ta kvinners liv på alvor når de samtidig eksporterer globale klimautslipp som ødelegger livsgrunnlaget for store deler av verdens befolkning.

Hvis vi skal ha en levelig fremtid, må vi lytte til de modige stemmene som utfordrer dagens strukturer. La oss komme sammen på kvinnedagen og kjempe for kvinners rett til å tale fritt og for verdens klima, ettersom klimakamp er kvinnekamp!

En versjon av denne kronikken stod på trykk i VG, 8. mars.

Kjære leser. Vi har ingen millionærer i ryggen. Våre lesere er våre viktigste støttespillere, nå trenger vi din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Tusen takk!