2020 ga oss 10 seire i kampen for en verden fri for atomvåpen. skriver ICAN-koordinator, Tuva Krogh Widskjold.

2020 har vært et absurd og for mange svært vanskelig år. Arbeidet mot atomvåpen har likevel tatt flere lange steg i retning av en verden fri for disse masseødeleggelsesvåpnene. Det har skjedd takket være innsats og engasjement fra enkeltindivider, lokalpolitikere, journalister, diplomater, kunstnere og organisasjoner verden over.

Vi begynte år 2020 med 34 statsparter til FNs atomvåpenforbud. Nå er det 51 statsparter, og vi kan gå inn i det nye året vel vitende om at 22. januar blir alle aktiviteter relatert til atomvåpen forbudt etter internasjonal lov.

10 seire i kampen for en verden fri for atomvåpen

  1. FNs atomvåpenforbud fikk tilstrekkelig med ratifikasjoner til å tre i kraft! Les mer om konsekvensene av at alle aktiviteter relatert til atomvåpen blir forbudt 22. januar 2021. 
  2. 17 stater har ratifisert FNs atomvåpenforbud: I 2020 har Paraguay, Namibia, Belize, Lesotho, Fiji, Botswana, Irland, Nigeria, Niue, Saint Kitts og Nevis, Malta, Malaysia, Tuvalu, Jamaica, Nauru, Honduras og Benin ratifisert FNs atomvåpenforbud.
  3. 6 stater signerte FNs atomvåpenforbud: I 2020 har Belize, Sudan, Mosambik, Malta, Zimbabwe og Niger ratifisert FNS atomvåpenforbud.
  4. 23 kommuner har bedt regjeringen ratifisere FNs atomvåpenforbud gjennom å slutte seg til ICAN Cities Appeal. Er din kommune med? Sjekk hvilke kommuner som har sluttet seg til ICAN Cities Appeal og hva du kan gjøre for å få din kommune med på laget her
  5. ICAN Norge har fått 8 nye partnerorganisasjoner. Velkommen JuventeKFUK-KFUM GlobalFramfylkingenNorges Kristelige LegeforeningNorges Kristne RådBestemødre for fredAntikrigs-initiativet og Farmasøyter Uten Grenser Norge
  6. Kristelig folkeparti (Krf) har snudd i atomvåpensaken, og støtter nå at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud. 
  7. Over 800 000 mennesker markerte at det i 2020 er 75 år siden USA bombet Hiroshima og Nagasaki med atomvåpen ved å følge sendingen på NRK eller Koroneserien. Aldri mer Hiroshima, aldri mer Nagasaki! 
  8. 56 tidligere presidenter, statsministre, utenriks- og forsvarsministre fra stater som påberoper seg sikkerhet fra andre staters atomvåpen skrev et åpent brev der de ber sine regjeringen slutte seg til FNS atomvåpenforbud. Blant ministrene var det to tidligere generalsekretærer i NATO og en tidligere generalsekretær i FN. Her kan du lese det åpne brevet og her kan du lese en kronikk skrevet av de norske underskriverne. 
  9. Flere av NATOs medlemsland har uttalt seg positivt om FNs atomvåpenforbud. Både Spania og Belgia har kommet med positive uttalelser om hvordan FNs atomvåpenforbud vil påvirke internasjonal atomnedrustning.   
  10. Religiøse ledere over hele verden trapper opp motstanden mot atomvåpen. I Norge har Den norske kirke vært svært tydlige i sitt budskap om at Norge må bli med i den globale dugnaden for å forby og avskaffe atomvåpen. Les preses Olav Fykse Tveits innlegg i forbindelse med Hiroshimadagen 6. august 2020.

Tusen takk til alle som har bidratt, enten det er gjennom å dele bilder og tekster i sosiale medier, snakke med familie og venner om atomvåpensaken, løfte saken i kommunestyrer eller organisasjoner, eller ved å støtte arbeidet økonomisk. Sammen har vi fått til utrolig mye i annerledesåret 2020, og enda mer skal skje i året som kommer. 

Bli med på markeringen: FNs atomvåpenforbud trer i kraft 22. januar 2021

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars
Kjære leser. Vi har ingen millionærer i ryggen. Våre lesere er våre viktigste støttespillere, nå trenger vi din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Tusen takk!