Shirin Ebadi og Denis Mukwege er blant nobelprisvinnerne som i dag ber Bidens klimatoppmøte om å la oljen ligge i bakken. Foto: Wikimedia

I et åpent brev til statslederne som i dag deltar på klimatoppmøtet i regi av Biden-administrasjonen, ber 101 Nobelprisvinnere om stans i utvidet fossil-produksjon.

De ber videre om at olje, gass og kull fases ut på en rettferdig måte, og at det må investeres i en storstilt, global rettferdig omstillingsplan.

Blant signaturene er også Dalai Lama, og den lange listen over Nobelprisvinnere inneholder navn som Shirin Ebadi, Rigoberta Menchú Tum, Denis Mukwege, Muhammad Yunus, May-Britt Moser og Edvard Moser.

Brev til Erna Solberg fra norske NGOer

Oppropet er her i Norge – på vegne av det globale initiativet – sendt fra organisasjonene Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, WWF Verdens naturfond og Natur og Ungdom, til statsminister Erna Solberg.

Dette skriver norske organisasjoner i et eget følgebrev til Solberg:

«Som Nobelprisvinnerne sier, er fossilt brensel kilden til klimakrisa og å tillate fortsatt utvidelse av industrien bør være utenkelig.

Verden har allerede funnet mer olje, gass og kull enn vi kan forbrenne for å unngå katastrofale klimaendringer. For å oppnå Parisavtalens mål må globale utslipp halveres innen 2030, og FNs miljøprograms arbeid viser at dette krever store årlige reduksjoner i fossilproduksjon.

Norge fortsetter med olje- og gassleting, og produksjonen forventes å øke frem mot 2024. Selv om produksjonen deretter vil avta, vil dette ikke skje raskt nok for å bidra rettferdig til verdens klimadugnad. Fortsatt satsing på nye, stadig mer tvilsomme olje- og gassinvesteringer langt frem i tid vil også øke klimarisiko for det norske samfunnet enormt, med mange tusenvis av arbeidsplasser på spill.

Det finnes ingen særnorske unntak fra klimavitenskap eller holdbare argumenter for hvorfor kun Norge skal slippe unna den globale klimadugnaden. Siden europeiske land som importerer olje og gass raskt omstiller seg, er det også i Norges egeninteresse å unngå økende klimarisiko. Da må Norge ha flere bein å stå på og skape nye, bærekraftige arbeidsplasser som kan gi lokalsamfunn som i dag er avhengige av petroleumsindustrien trygghet og velferd i framtiden.

Vi håper din regjering og ditt parti vil lese brevet og prioritere en rettferdig omstilling før, under og etter årets stortingsvalg.»

Brevet fra Nobelprisvinnerne er et initiativ av Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, som støttes av norske organisasjoner i Global Gas and Oil Network (GGON).

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars
Kjære leser. Vi har ingen millionærer i ryggen. Våre lesere er våre viktigste støttespillere, nå trenger vi din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Tusen takk!