Faktasjekk: Mye feilinformasjon i podkast-intervju med mikrobiolog