Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Hvilken plass får fattige land og sivilsamfunn på høstens FN-toppmøter? Dette svarer utviklingsministeren

Norske organisasjoner krever lik tilgang for alle land til høstens mange toppmøter i FN og WTO. — For Norge er det et viktig demokratisk hensyn at alle land får muligheten til å fremme sine interesser i de internasjonale forhandlingene som finner sted i høst, sier Ulstein.

I juni sendte 14 norske sivilsamfunnsorganisasjoner brev til statsministeren, utenriksministeren og utviklingsministeren med krav om rettferdig deltakelse for fattige land og sivilsamfunn under høstens FN- og WTO-toppmøter.

— Rettferdig deltakelse er en viktig del av slike forhandlinger. I likhet med organisasjonene, ser jeg frem til at normalitetene inntrer igjen, slik at vi kan møtes fysisk og sammen utelukkende fokusere på den viktigste saken, nemlig å stake ut kursen mot en bedre verden, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Transit Magasin.

Organisasjonene som står bak brevet er bekymret for at ujevn fordeling av vaksiner og krav om vaksinepass vil presse ut fattige land og sivilsamfunn fra muligheten til å delta i møtene.

— Vi har i våre internasjonale nettverk opplevd utstrakt bekymring fra flere om hvordan de skal kunne delta i viktige forhandlinger og toppmøter i høst nå som vaksinefordelingen og pandemiens konsekvenser er så skjevt fordelt, sier Attac-leder Hege Skarrud.

Ulstein påpeker overfor Transit Magasin at rammene som pandemien legger for høstens møter fremdeles er uavklart, og at med dagens situasjonen er det høyst usikkert om det blir sendt ordinære delegasjoner til høstens forhandlingsmøter.

— Dette skyldes at arrangørene må følge vertslandets helserestriksjoner og arbeide for å forhindre importsmitte. Dersom møtene ikke kan gjennomføres på ordinær måte, kan det bli aktuelt å gjennomføre møter digitalt eller i hybridformat, sier Ulstein.

FNs mattoppmøte er satt til 13.-16.september i New York, med mellomforhandlinger allerede 26.-28. juli. Etter hva Transit Magasin forstår skal mellomforhandlingene skje fysisk i Roma, med ministrene til stede, men det er uvisst om det vil være mulig for alle land å delta, eller om sivilsamfunnsorganisasjoner blir inkludert.

FNs naturforhandlinger er satt til 11.-23.oktober, og klimatoppmøte COP26 i Glasgow starter 31.oktober. WTOs ministermøte starter 30.november. Mellomforhandlingene til FNs klimakonvensjon pågikk fra 31.mai til 17.juni.

LES OGSÅ: Her er kravet fra de 14 norske organisasjonene.

– Om vi skal jobbe for klimarettferdighet, vinne kampen mot sosial ulikhet og sult, og sikre at vi ivaretar alle verdens naturområder, må alle land være med og sivilsamfunn fra hele verden sikres deltakelse, sier Hege Skarrud, leder for Attac Norge (midten). Til venstre Kathrine Sund-Henriksen fra ForUM og til høyre Julie Rødje fra Spire.

Digital ulikhet

De 14 organisasjonene som har skrevet under mener at hybride møter, hvor deler av møtene forgår digitalt, ikke er gode nok. Brevet viser til det digitale gapet som skaper tilkoblingsproblemer og skyver for mange ut av forumene for deltakelse:

— Både sivilsamfunn og stater har hatt tekniske problemer som har gjort at de ikke får tilgang til møtene, men flere vi snakker med opplever også at myndighetene i landet deres overvåker dem og hindrer dem fra å delta i internasjonale møter, sier daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen.

Ulstein sier til Transit Magasin at han ønsker å inkludere sivilsamfunnet i de offisielle delegasjonen, og fremhever at Norge i mange år har bidratt med midler til et fond for reisestøtte, for å sikre deltakelse fra fattige land på ministermøtene. 

— Vi har også gitt midler til et eget fond for reisestøtte slik at flere land har muligheten til å delta i WTOs forhandlinger om fiskerisubsidier, sier Ulstein. — For Norge er det et viktig demokratisk hensyn at alle land får muligheten til å fremme sine interesser i de internasjonale forhandlingene som finner sted i høst, sier Ulstein. 

— Norge anser deltagelse fra sivilsamfunnet på ministermøtene som svært verdifull og vi ønsker også i år at disse blir inkludert i den offisielle delegasjonen, dersom rammevilkårene tillater det.

— Opphev patentene!

I brevet skriver organisasjonene:

«FNs naturavtaleforhandlinger i Kina i oktober, klimaforhandlinger i Glasgow i november, mattoppmøtet i juli og september, og WTOs ministermøte i Genève i november/desember er alle avhengige av at samtlige av verdens land og et bredt sivilsamfunn sikres reell og meningsfull deltakelse. Legitime mål og tiltak som kommer ut av forhandlingene må være utarbeidet i samarbeid med dem som kjenner de negative konsekvensene av de nevnte krisene mest på kroppen. Kun bred deltakelse og demokratiske prosesser vil styre verden i en rettferdig og bærekraftig retning.»

— Uten en rettferdig fordeling av vaksiner forsterkes eksisterende skjevheter i rikdom, makt og innflytelse. Sivilsamfunnet, og særlig de mest marginaliserte gruppene, blir ekskludert fra sitt viktige samfunnsoppdrag som overvåker og bidragsyter, sier leder i Spire, Julie Rødje.

I brevet krever de 14 organisasjonene at Norge må støtte et unntak fra immaterielle rettigheter på COVID-19-vaksiner og medisinsk utstyr som foreslått i WTO for å øke tilgang og produksjon.

— Norge arbeider langs flere spor for at WTO skal bidra til økt produksjon og tilgang til legemidler, inkludert Covid-19-vaksiner og medisinsk utstyr under pandemien. I diskusjonen om unntak (waiver) fra immaterielle rettigheter i TRIPS-avtalen er det fortsatt stor avstand mellom medlemmene, sier Ulstein.

— Norge vurderer alle forslag som ligger på bordet, og vil arbeide for konsensus om en løsning som kan bidra til økt produksjon og tilgang til livsviktige varer mot pandemien.

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT