Norge øker støtten til palestinske flyktninger med 40 millioner kroner

Norge har i dag utbetalt 40 millioner kroner til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA. Med dette bidrar Norge totalt med 257 millioner kroner til UNRWA i 2021.

– UNRWA spiller en avgjørende rolle for å ivareta de grunnleggende behovene til de palestinske flyktningene i Gaza, på Vestbredden, i Libanon, Jordan og Syria. Organisasjonen er også viktig for å ivareta stabilitet i regionen. Jeg er bekymret over at organisasjonen ikke mottar nok penger til å utbetale lønninger til sine ansatte i år. Vi har derfor besluttet å øke støtten og oppfordrer andre givere til å gjøre det samme, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

UNRWA har som oppgave å sikre at palestinske flyktningers rettigheter og behov blir dekket. UNRWAs mandat omfatter om lag 5,7 millioner palestinske flyktninger i Libanon, Jordan, Syria, Vestbredden og Gaza, og å sikre at flyktningene får grunnleggende tjenester som utdanning, helsetilbud, matvarehjelp og husly.

– Flyktninger er blant de som er hardest rammet av koronapandemien. Det er viktig for oss å støtte og vise solidaritet med denne sårbare gruppen, sier utenriksministeren i en pressemelding.

Organisasjonen er også en stor arbeidsgiver for palestinske flyktninger.