Feirer 10 år med 2.000.000.000 kg havplast fjernet

I ti år har organisasjonen The Ocean Cleanup jobbet med å stanse og fjerne plast i havet.

Foto: The Ocean Cleanup

Denne artikkelen er levert av Verdens Beste Nyheter. Transit Magasin gjengir et utvalg av tekstene som du også finner på verdensbestenyheter.no.

Hvert år havner millioner tonn med søppel i havet, og skader både økonomi, klima, miljø og økosystemer. I en evaluering gjort av FNs miljøprogram i 2021 estimeres det at mellom 9 og 14 millioner tonn plast havner i havet årlig. Siden 2013 har den nederlandske organisasjonen The Ocean Cleanup jobbet med å ikke bare fjerne plast og annen søppel fra havet, men også stanse tilflytningen av mer.

Ved hjelp av “Interceptors” (flytende barrierer i elvemunninger som stanser søppelet før det havner i havet) og enorme nett som samler inn og plukker opp plast, har organisasjonen satt seg som mål å fjerne 90% av flytende havplast innen 2040. Etter ti års arbeid, hvor første innsamling av havplast fant sted i 2019, har organisasjonen samlet inn 2 000 000 000 kilo havplast. 

Den store «plastsuppen»

Store deler av plasten som havner i havet, og som The Ocean Cleanup jobber med å fjerne, ender opp i det vi kjenner som den store “plastsuppen”, eller Great Pacific Garbage Patch på engelsk. Havstrømingene i overflatevannet i det nordlige Stillehavet sørger for at plasten som havner i havet langs kyststripene samles i en virvel av søppel. Strømingssystemet, eller gyren, strekker seg over et område på over 20 millioner kvadratkilometer. 

Til sammen er det umulig å fastslå hvilke mengder søppel og plast som befinner seg i havet, både på grunn av størreslesomfanget og fordi ikke all plasten flyter i havoverflaten. Store deler av plasten brytes opp i mikroplast eller synker under havoverflaten. Over 70% av havplasten havner trolig på havets bunn. 

En nederlandsk studie sponset av The Ocean Cleanup fastslår at 90% av plastsuppen i det nordlige Stillehavet kommer fra fiske og annen virksomhet til havs. 

Mange bekker små…

Nederlandske Ocean Cleanup ble startet av Boyan Slat i 2013 etter å ha ansamlet stor støtte ved hjelp av sponsorer og kickstarter-kampanjer. I 2019 gjorde de sin første innsamling av plast, og i 2021 kunne de bevise at systemet med suksess kan samle inn store mengder plast igjen og igjen. I 2022 begynte arbeidet med å oppskalere arbeidet. Plasten organisasjonen samler inn skal resirkuleres, og innsamlingarbeidet monitoreres for å sørge for minimal eller ingen ulempe for økosystemer i området. Samtidig stanses plast i elveleier. 

Motargumentene for prosjektet er ofte at havplasten bare er dråpen i havet. Men selv små løsninger kan bli store med den rette innstillingen. 

“Jeg har virkelig troen på at med denne teknologien for å rydde opp denne arvelige forurensningen i havet og ved å stanse plastikk i elvene før den når havet, kan vi faktisk sette oss selv ut av business i en ikke så altfor fjern fremtid” sa Boyan Slat i et intervju med BBC. 

Andre organisasjoner som jobber med å redde havets økosystemer med teknologi er blant annet Ichthion og Sea Defence Solutions, mens organisasjoner som OceanCare jobber med strategier og juridiske rammenettverk for å gjøre plastens livssyklus fra den hentes opp som olje til den havner i havet igjen, grønnere.


Denne artikkelen ble først publisert på VerdensBesteNyheter.no.