FN-eksperter mener noen påstander om voldtekt er troverdige, men avviser andre

En FN-rapport om seksualisert vold 7. oktober har vært omstridt, men en norsk forsker roser ekspertgruppen for å være åpne om rapportens begrensninger.