Frankrike forklart

I Frankrike forklart inviterer Kjerstin Aukrust fra UiO, Geir Uvsløkk fra UiO og Franck Orban fra HiØ kompetente og frankofile gjester til samtale om temaer som er viktige for å forstå det som skjer i Frankrike i dag, og for å vite mer om landets historie, politikk og kultur.

SISTE NYTT

Bøker fra Transits samarbeidspartnere i vår bokhandel - alltid med minimum 15% rabatt for abonnenter: