40 prosent med tilgang til internett

Annonse

Globalt vil 40 prosent av verdens befolkning ha tilgang til internett innen utgangen av 2014: 32 prosent i utviklingsland og 78 prosent i utviklede land.

Mer enn 90 prosent av de som ennå ikke bruker internett bor i utviklingsland.

Det er den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) som melder dette, i en pressemelding 5. mai.

Annonse

Antallet internettbrukere vil runde 3 milliarder i løpet av 2014. Globalt er det altså ennå 4 milliarder mennesker som ikke bruker internett. Antallet mobilabonnementer nærmer seg også 7 milliarder.

Økningen i mobilabonnementer skyldes i hovedsak vekst i utviklingsland: 78 prosent av veksten i mobilabonnementer skjer i nettopp utviklingsland.

Innen utgangen av 2014 vil 10 prosent av verdens befolkning ha fastlinje bredforbindelse. Men veksten av fastlinje bredbåndsforbindelse går nedover i utviklingsland.

ITU internettbrukere 2014

ITU er FN-organisasjonen for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hovedprioriteringene er standardisering og utvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Annonse