Anne Lindboe og Mads Gilbert er blant de som har skrevet under på Legenes klimaaksjon. Foto: Pixabay, Flickr / Arbeiderpartiet, Wikimedia Commons
Legenes klimaaksjon. Gilbert og Lindboe
Anne Lindboe og Mads Gilbert er blant de som har skrevet under på Legenes klimaaksjon. Foto: Pixabay, Flickr / Arbeiderpartiet, Wikimedia Commons

“Norge har et særlig ansvar, olje- og gassproduksjonen må utfases.» Dette skriver norske leger i et opprop til Stortingspresidenten.

En gruppe leger og legestudenter har tatt initiativ til Legenes klimaaksjon og lagt ut en underskriftskampanje på eget nettsted.

Aksjonen tar form som et opprop som skal leveres til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i anledning FNs klimatoppmøte i Santiago i Chile i desember. I kraftige ordelag beskriver legene hvilke trusler verden står overfor om ikke effektive grep tas for å stanse den globale oppvarmingen:

«Norges klima- og energipolitikk forverrer krisen. Hvis andre land gjør som Norge, vil verden styre mot en global oppvarming på 3 °C eller mer i dette århundret.»

En rekke av legene som til nå har skrevet under er godt kjent fra samfunnslivet:

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

Anne Alvik (tidligere helsedirektør), Astrid Nylander Almaas (kjent fra NRK-serien “Hva feiler det deg?”), Mads Gilbert, Gunnar Kvåle, Anne Lindboe (tidl. barneombud), Anders Danielsen Lie (lege og skuespiller), Britt Nesheim, Gro Nylander, Wenche Frogn Sellæg (tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister), Jørgen Skavlan, Trond Viggo Torgersen, Elisabeth Swensen (samfunnsdebattant) og Zahid Wasim (med i “Hva feiler det deg?”).

Kravene i oppropet fra legene er satt opp i tre hovedpunkter, hvor de ber Stortinget sørge for at følgende skjer:

  1. Stopp i oljeletingen og start av nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass nå.
  2. Kutt i egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2 °C.
  3. Bidra langt mer til at lavinntektsland oppnår reduksjon i klimagassutslipp og blir bedre i stand til å møte de helsemessige og sosiale utfordringene som klimakrisen innebærer.

Legene slår fast at klimakrisen er vår tids store folkehelsetrussel.

“Vi er en gruppe leger som mener at legene må engasjere seg mer for å endre politikk og samfunn slik at verden blir bedre rustet til å møte denne eksistensielle utfordringen”, skriver de på nettsiden.

Kommer med kraftige advarsler; 3 grader opp er mest sannsynlig

Legene legger til grunn at en global temperaturøkning på rundt 3 °C i løpet av dette århundret er den mest sannsynlige projeksjonen, men “med en vesentlig risiko for enda verre utvikling”.

Det – skriver legene – vil føre til betydelig folkedød og oppblussing av en lang rekke helseutfordringer, først og fremst i landene nær ekvator, men i stigende grad også i de tempererte klimasonene. Allerede nå er det en klar økning i hetebølger som hindrer mennesker å utføre arbeid utendørs og som sammen med andre ekstreme værsituasjoner tar tusener av liv, advarer de.

De peker på en rekke virkninger som antas å inntreffe som følge av fortsatt global oppvarming; som heteslag, underernæring, sult og sykdommer. Og: “Tilbakekoblingsmekanismer som opptrer i klimasystemet kan potensielt medføre at klimasystemet vippes irreversibelt over i en ny og mye varmere tilstand, som i verste fall kan gjøre jorden jorden ubeboelig på lengre sikt.”

“Norge har et særlig ansvar”

Det slås fast at Norges nåværende politikk ikke er forenlig med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under 2 °C.

I stedet, påpekes det – har Norge i motsetning til de fleste andre europeiske landene økt sine CO2-utslipp de siste 30 årene, og “som ett av verdens største produsentland av olje og gass bidrar Norge vesentlig til økte klimagassutslipp”.

Norge har et særlig moralsk og økonomisk ansvar for å gå i front i klimakampen, og  Norge må gå foran ved å avstå fra videre leting og utnyttelse av fossile energiressurser, heter det i oppropet.

Annonse
Kjære leser, når du først er her: Transit Magasin har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer kritisk journalistikk om internasjonale spørsmål.
Du får tilgang til alt innhold - PLUSS (+)