1140 leger og legestudenter har signert. Tirsdag ble klimakravene levert til stortingspresidenten

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møtte tirsdag en delegasjon bestående av tidligere sosial-, justis- og miljøvernminister for Høyre, Wenche Frogn Sellæg, tidligere helseminister for Ap, Werner Christie, leder av Klima=Helse, Elisabeth Tran, og to av initiativtakerne bak Legenes klimaaksjon, Gunnar Kvåle og Knut Mork Skagen. Foto: Legenes klimaaksjons Facebook-side
Annonse
77383763_163812665014610_3854493720913117184_n
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møtte tirsdag en delegasjon bestående av tidligere sosial-, justis- og miljøvernminister for Høyre, Wenche Frogn Sellæg, tidligere helseminister for Ap, Werner Christie, leder av Klima=Helse, Elisabeth Tran, og to av initiativtakerne bak Legenes klimaaksjon, Gunnar Kvåle og Knut Mork Skagen. Foto: Legenes klimaaksjons Facebook-side

Norske leger lanserte 13. oktober 2019 en underskriftskampanje basert på et opprop med krav adressert til Stortinget. Tirsdag ble underskriftene levert til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Legeaksjonen er tverrpolitisk og krever gjennomgripende endringer av norsk klima- og oljepolitikk.

Overskriften på oppropet er “Leger krever klimahandling nå!”, og et av kravene som stilles er at Norge skal stoppe med leting etter olje. Et annet er at Norge starter “nødvendig utfasing av olje og gass nå”.

Hittil har over 1100 skrevet under, 820 leger og 320 legestudenter.

Oppropet med underskrifter vil bli overlevert til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen av legene bak oppropet med tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister Wenche Frogn Sellæg (H) og tidligere helseminister Werner Christie (Ap) i spissen. Overleveringen skjer ved et møte i Stortinget tirsdag 26. november kl. 13.15.

Legene begrunner kampanjen sin i tre hovedpunkter:

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 3-4 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!
  • Som leger har vi en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer
  • Klimakrisen er en helsekrise og norsk politikk forverrer krisen
  • Derfor varsler vi nå: Politikken må endres for å forebygge betydelig dødelighet og lidelse

Legene viser til at det var økninger igjen i de globale klimagassutslippene i både 2017 og 2018, og at verden nå styrer mot en global oppvarning på 3 grader eller mer i dette århundret.

“Det prestisjetunge medisinske tidsskriftet, The Lancet, beskriver klimakrisen som den største trussel mot menneskers helse i vårt hundreår”, skriver legeaksjonen i sin pressemelding, og viser videre til en fersk spesialrapport der det påpekes at uten raske og store klimagasskutt, vil hvert barn som fødes i dag, bli dramatisk påvirket i alle faser av livet.

Her er kravlisten fra legene til politikerne på Stortinget:

Norge stopper all oljeleting

Norge starter nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass nå

Norge kutter egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2 °C

Norge intensiverer bistand til klimatilpasning og bærekraftig utvikling i lavinntektsland slik at de blir bedre i stand til å møte de helsemessige og sosiale utfordringene som klimakrisen innebærer.

Støtt Transit Magasin
Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi trenger din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er å tegne et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Det er også mulig å gi engangs støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!