FHI og Legeforeningen viste til studier som bygger på tvilsomme data