Gjør som Norges nye statsminister!

PODKAST: Paris-oppholdet «formet» Jonas Gahr Støre, ifølge NRK-journalisten. Du også kan forvente mange berikelser dersom du begir deg ut på et utvekslingsopphold i Frankrike. For å snakke om fransk-norske kulturforskjeller og det å bosette seg i et annet land, har Frankrike forklart denne uken invitert Lorelou Desjardins.

Rett før Norges kommende statsminister Jonas Gahr Støre i 2014 ble leder av Det Norske Arbeiderparti, ble det publisert et langt portrettintervju med ham på NRK.no. Hovedfokuset var på arbeiderpartipolitikerens utdanning ved eliteskolen Institut d’Études Politiques i Paris (bedre kjent som «Sciences Po»), og artikkelforfatteren insisterte på at Paris-oppholdet «formet» Støre, at det «betydde alt» for ham: Han begynte å interessere seg for politikk, og han studerte statsvitenskap, med fordypning i historie og sosialøkonomi.

I intervjuet understreker Støre Paris-studienes allmenndannende natur: «Studiene ved Sciences Po er en europeisk allmennutdannelse som utover fagene særlig er meningsfull fordi du lærer å jobbe, skrive og presentere – lærer å lære, som er nyttig for all videre virksomhet!» Og vi kan kanskje generalisere dette ytterligere: Et utenlandsopphold er særlig meningsfullt fordi du lærer å kjenne en i utgangspunktet fremmed kultur fra innsiden.

Mange som bosetter seg permanent i et annet land, eller bor, studerer eller jobber der over en lengre periode, oppdager raskt en rekke kulturforskjeller som preger hverdagen. Det samme gjelder ofte bedrifter som samarbeider på tvers av landegrenser. Til tross for en mulig humpete start – det såkalte “kultursjokket” – oppleves imidlertid denne kulturblandingen etter hvert mer som en rikdom enn som en hemsko. For å ta det konkrete eksempelet Frankrike, oppfordrer både norsk næringsliv og norske myndigheter til utvidet samarbeid, og det finnes mange organismer og organisasjoner som muliggjør og fremmer en slik utvikling.

Et viktig første skritt for et vellykket Frankrike-opphold eller et profesjonelt samarbeid med franskspråklige bedrifter, er selvfølgelig at man kjenner til kulturen og språket. Slik kunnskap kan komme gjennom vanlig norsk skolegang, videregående skole i Frankrike, private kurstilbud, og franskstudier ved høyere læresteder. Per i dag finnes det seks norske universiteter eller høyskoler som tilbyr utdanning i fransk: Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, NTNU, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold.

Og hvis man først studerer fransk – eller noe annet, for eksempel statsvitenskap, som Jonas Gahr Støre, eller teknologi – hvorfor ikke ta resten av studiene eller dra på studentutveksling til Frankrike eller et annet franskspråklig land? Nesten alle høyere lærestedene i Norge har avtaler med franskspråklige universitet, verden over, og på nettsidene til organisasjonen ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), som arbeider for å ivareta interessene til norske utenlandsstudenter og informere om hvilke muligheter som finnes hvis man ønsker å studere i utlandet, finner du et vell av gode råd dersom du vil studere i Frankrike.

Hjemme i Norge er det også en rekke organisasjoner og institusjoner som fremmer fransk-norsk samarbeid. Institut français i Norge arbeider for samarbeid innen kultur, vitenskap og utdanning, og tilbyr også franskkurs og en rekke muligheter for nordmenn som ønsker å reise til Frankrike. Mens Fransk-norsk handelskammer informerer om og fremmer bilateralt samarbeid mellom fransk og norsk næringsliv. Handelskammeret tilbyr også studiereiser for norske bedrifter som ønsker å initiere samarbeid med aktører innen samme bransje i Frankrike.

Det er ikke 100% sikkert at du blir Norges neste statsminister hvis du reiser til Frankrike eller et annet fransktalende land for studier eller arbeid (men man vet aldri…). Du kommer imidlertid helt sikkert til å bli betraktelig rikere, både på opplevelser, erfaringer og kunnskap både om andre og deg selv.

For å snakke om fransk-norske kulturforskjeller og det å bosette seg i et annet land, har Frankrike forklart denne uken invitert Lorelou Desjardins, som er jurist, blogger og forfatter, arbeider i NORAD, og er spaltist i VG.

Alle referanser som er oppgitt i ukens episode finnes på Facebook-siden til Frankrike Forklart.

Frankrike forklart inviterer Kjerstin Aukrust fra UiO, Geir Uvsløkk fra UiO og Franck Orban fra HiØ kompetente og frankofile gjester til samtale om temaer som er viktige for å forstå det som skjer i Frankrike i dag, og for å vite mer om landets historie, politikk og kultur. Frankrike forklart er også tilgjengelig via Spotify og iTunes.

Frankrike forklart-episodene tilgjengeliggjøres for Transit magasins lesere med tillatelse fra Aukrust og Orban.