Artsjegerne – en gave til naturen og næringslivet

KRONIKK: Naturkrisen er over oss og vil koste oss dyrt om vi ikke snur. God og konkret kunnskap er avgjørende for å finne de gode løsningene, skriver Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

På bildet ser vi kronikkforfatter Christian Steel (t.h.) fra en artsjakt med vannkikkert. Foto: Sabima

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

De siste 40 årene har 600 millioner fugler forsvunnet fra Europa. «Vanlige» arter som fiskemåke og granmeis har havnet på rødlista her hjemme i Norge. Den vakre vipa har blitt et særsyn i kulturlandskapet vårt og er i verste kategori som «kritisk truet». Sommerfuglene niobeperlemorvinge og lakrismjeltblåvinge er sannsynligvis utryddet fra Norge, og klippeblåvinge og prikkrutevinge står for tur.

Dette er tegn på dramatiske forandringer i norske økosystemer, som påvirker naturen, deg og meg. Ifølge Det internasjonale Naturpanelet går 10 prosent av den globale økonomien tapt hvert år som følge av ødelagt og forringet natur.

Christian Steel, gen.sekr. i Sabima. Foto: Sabima

Dette er svært alvorlig. Og vi vet det bare fordi tusenvis av artsjegere er ute i norsk natur hver dag, kartlegger og rapporterer i databasen Artsobservasjoner. Nitidig og samvittighetsfullt. Noen prøver å se så mange ulike arter som mulig. Andre leter dag og ut dag og dag inn etter enn spesiell sjeldenhet. Atter andre saumfarer en myr, en gammelskog, en blomstereng eller en kyststrekning for å få en mest mulig komplett oversikt over hva som finnes der.

De frivillige kartleggerne gjør dette fordi de elsker artsjakt, og de gir gjennom hobbyen sin en svært verdifull gave til samfunnet uten å få en krone for det.

Kartleggernes kunnskapsnivå er gjennomgående svært høyt, og de setter sin ære i at funnene er riktig artsbestemt og blir nøyaktig plottet på kart. Selvsagt forekommer enkelte feil, som det gjør i alle datasett, og derfor foregår en kvalitetssikring av funnene som blir gjort. Alt gjøres fortløpende tilgjengelig i databaser hos Artsdatabanken, slik at alle har kunnskapen tilgjengelig akkurat når de trenger den. På selveste 17. mai i år passerte antall funn fantastiske 30 millioner!

– De frivillige kartleggernes artsjakt er en gavepakke

Fra tid til annen dukker det forunderlig nok likevel opp kritikk av den frivillige naturkartleggingen. Noen antyder at det burde vært kompetansekrav for å kunne rapportere. Enkelte i skognæringen har ment kartleggerne burde varsle grunneier når de ferdes i utmark. Og noen har ment at grunneiere burde få beskjed hver gang det gjøres et funn på deres eiendom.

Det hadde vært mer på sin plass med: «Tusen takk for den fantastiske jobben dere gjør! Lykke til videre i det godes tjeneste!» 

Det er faktisk skogeiers ansvar å ikke hogge gammelskog der det finnes trua arter. Kommer slike artsfunn som en overraskelse, er det skognæringa som ikke har gjort god nok kartleggingsjobb. Det samme gjelder utbyggere av boliger, veier, vindkraftverk og annen industri: De har plikt til å sikre god kunnskap før planer utvikles og iverksettes. Bønder kan få tilskudd til riktig skjøtsel av artsrikt kulturlandskap.

De frivillige kartleggernes artsjakt er en gavepakke til alle disse!

Lørdag 3. juni arrangerer Sabima Den store Artsjakten sammen med våre medlemsforeninger. Hundrevis vil gjøre en ekstra innsats denne dagen, og vi feirer frivilligheten. Vi forventer at skognæring, landbruk, utbyggere og annet næringsliv ønsker velkommen og heier på de frivillige entusiastene som skaffer oss den helt nødvendige kunnskapen om norsk natur.

– God kunnskap sikrer utbyggere og samfunn for store kostnader

Summen av artsfunnene bidrar til at vi kan drive skogbruk og jordbruk på måter som ikke ødelegger livsgrunnlaget vårt, at vi vet hvor vi kan bygge og hvor vi må la være, og at vi kan følge med på tilstanden i vann, elver og fjorder. God kunnskap sparer utbyggere og samfunn for store kostnader i omprosjektering av bygging på feil sted. 

Vi regner med at miljøminister Espen Barth Eide, landbruksminister Sandra Borch, energiminister Terje Aasland og resten av regjeringen heiser flagg for kartleggerne. Sammen med SV må de i revidert statsbudsjett sørge for en sårt tiltrengt ekstrabevilgning til Artsdatabanken for å få fortgang på arbeidet med å fornye de nødvendige dataverktøyene og gjennomføre enda mer kvalitetssikring.

Denne kronikken er skrevet av Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her