Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Valg i India: Modi eller kaos?

KOMMENTAR: Valget i India er i gang, det største i verdenshistorien. Modi er favoritt, men hva er det egentlig velgerne stemmer på, når de stemmer på Modi? Vi har analysert hans partis manifest.

SPALTE OM INDIA: Kenneth Bo Nielsen, Jostein Jakobsen, Guro W. Samuelsen og Arild Engelsen Ruud skriver jevnlig i Transit Magasin om India og det indiske samfunnet.

En journalist skrev nylig at man fra medienes synsvinkel kan dele demokratiske valg inn i tre kategorier. Den første er de hvor det er stor spenning knyttet til resultatet, som Trump versus Biden dette året; den andre er de hvor resultatet mer eller mindre er gitt, men hvor det likevel kan være en viss spenning knyttet til det politiske kursskiftet som måtte komme etter valget. Et eksempel på dette kan være det kommende norske stortingsvalget. Disse to kategoriene får ofte mye oppmerksomhet fra pressen. Den siste kategorien er valg hvor resultatet anses som gitt, og hvor man ikke forventer noen særlig politisk nybrott etter valget heller. Disse valgene er mye mindre interessante for pressen å følge med på, fordi det antas å stå lite på spill.

Årets indiske valg synes å falle inn under den siste kategorien. Den nåværende statsminister Modi og hans parti BJP er favoritter til å vinne. Mange mener at det eneste spenningsmomentet er om valgseieren blir større eller mindre enn i 2019. Og hvis Modi vinner igjen, forventer man politisk sett mer av det samme som man har fått siden 2014. Kanskje er det derfor det så langt har vært sparsom dekning av valget i norske medier?

Likevel er Modi og BJP godt klar over at i indisk politikk kan man ikke ta noe for gitt. Derfor har de ført en intens valgkamp i månedsvis for å sikre seg gjenvalg, med politiske møter og løfter over hele landet. 

«Manifestet»

Et viktig element i alt dette er det «manifestet» som alle partier presenterer i forbindelse med et valg. Et manifest viser hva partiet går til valg på, hva de mener om ulike saker, og hva de vil prioritere dersom de kommer til makten. 

Det kan diskuteres hvor mye vekt man skal legge på slike manifest. Svært få indere leser faktisk disse dokumentene – akkurat som svært få nordmenn leser partiprogrammer før et stortingsvalg. Likevel kan de ikke bare avfeies som irrelevante, for de presenteres med mye pomp og oppmerksomhet, det skrives om dem i mediene, og partiene bruker tid på å kritisere innholdet i hverandres. Og flere elementer fra disse manifestene finner vei til valgtaler og valgmøter som ulike kandidater og deres lokale støttespillere holder, både i byer, på landsbygda og i mediene.

Ordlyden i et manifest gir altså en pekepinn på hva et parti vil bruke makten til. Men et manifest er ikke bare et skriftlig dokument; det er også – i alle fall når det gjelder BJP – et visuelt og estetisk dokument, fylt med bilder, illustrasjoner og farger. I det følgende vil vi våge å påstå at man kan lære minst like mye om Modi og BJP ved å studere manifestets visuelle og estetiske dimensjoner. 

LES OGSÅ: Modi åpner valgkampen med å innvie kontroversielt Hindu-tempel

Modi, Modi, Modi

Selv et hurtig blikk på BJP manifest avslører, at her står personen Modi helt og holdent i fokus. Hans navn forekommer 65 ganger, og i tillegg forekommer forkortelsen «PM» 243 ganger. PM er her forkortelse for Prime Minister og brukes som del av navnet på mange av de utallige offentlige velferdsprogrammene som BJP har utviklet og iverksatt. Og selv om «Prime Minister» naturligvis peker på rollen og ikke personen, henviser begrepet her med al tydelighet til Modi – landets statsminister de siste ti årene. 

Kontrasten til rivalene i Kongresspartiet er slående. I deres manifest forekommer Gandhi-navnet bare fire ganger. Kongresspartiet har riktignok Rahul Gandhi og partileder Kharge avbildet sammen på forsiden – Rahul er jo også partiets mest kjente ansikt – men manifestet er ikke en promotering av personen Rahul Gandhi.

Men over til det visuelle:

BJPs manifest på 69 sider har 53 fotografier av Modi. Det er bilder av andre også. Partileder Nadda er avbildet to ganger, forsvarsminister Rajnath Singh to ganger, og den amerikanske presidenten Joe Biden to ganger. Andre gjenkjennbare får bare ett bilde hver. De er den mektige innenriksminister Amit Shah; lederen av den største delstaten, Yogi Adityanath (riktignok med ansiktet vendt bort); og presidentene i Sør-Afrika, Frankrike og Brasil. Og Storbritannias Rishi Sunak, smilende bak en noe usikker Biden. Men alle andre er ikke-gjenkjennbare representanter for «folket». Alle bildene med kjente ansikter som ikke er Modi har også Modi med. Gjengangeren er Modi.

FRA BJPS MANIFEST: Narendra Modi er i sentrum gjennom hele manifestet. Dette fotografiet gir inntrykk av en indisk statsminister som leder vei for verdens statsledere. Foto: Fra BJPs manifest.

Modis garanti

Slik sett er manifestet bevisst og fullstendig sentrert om Modi, også visuelt. Det er også hele valgkampstrategien. Modi er i sentrum. I manifestet gis alle løftene som «Modi ki garantee» – Modis personlige garanti til velgerne. Hvert eneste større saksfelt har en Modi-garanti knyttet til seg, og beskriver hva Modi har gjort, og hva Modi skal gjøre. Alle andre er støttespillere. Selv i delen om godt styresett, hvor han er avbildet med tre andre prominente BJP-ledere, så er det Modi som gir «garantiene».

På de mange fotografiene er Modi der det skjer. Alle fotografiene representerer politikkområder som BJP ønsker å løfte frem og hvor man samtidig ønsker å sette Modi sentralt i gjennomføringen. Modi er avbildet med planter og dyr i forbindelse med løfter om miljøvern og dyrevelferd, i flere tilfeller med avansert teknologi, med templer som tilhører både en nordindisk arkitektonisk tradisjon og en sørindisk tradisjon – det siste i forbindelse med løfter om regional utvikling. Han er i flere tilfeller avbildet med studenter og unge mennesker, også med atleter som han faderlig klapper på hodet. Og i forbindelse med løfter om avansert infrastruktur er han to ganger avbildet ganske alene vandrende på en gigantisk bro. 

Han er med kvinner, bønder, middelklassekvinner på T-banen, industriarbeidere, osv., osv. Bildene er representasjoner av BJPs program. Hvert bilde illustrerer det den tilhørende teksten sier noe om, samtidig som Modi selv knyttes direkte til politikkområdet. Dette er kanskje ikke uvanlig, men effekten blir tydelig når det holdes opp mot Kongresspartiets manifest, hvor bildene er blassere illustrasjoner. For eksempel hva kvinner angår. Her har BJP et foto av Modi med en stor gjeng kvinner og ett av en kvinne i uniform ved en drone (som kanskje er ment å knytte kvinner og «moderne teknologi» sammen), mens Kongressen nøyer seg med generiske foto av smilende kvinner, bl.a. et hvor de sitter med nål og tråd.

Modi, nasjonens vokter

Illustrasjonene viser Modi i forskjellige situasjoner og knyttes til ulike prioriterte politikkområder. Et fotografi viser ham omgitt av soldater som jubler. Det synes tatt høyt oppe i Himalaya-fjellene hvor India står i væpnet konflikt med Kina. Bildet viser at soldatene slutter opp om sin leder med entusiasme og tillit.

Rollen som landets kraftfulle og årvåkne «vokter» (chowkidar) har vært en av Modis mest folkekjære fremtoninger. På et bilde er han smilende på vei bort fra et jagerfly, i full flygermundur, som om han nettopp har landet. Han er ganske alene på rullebanen og bildet gir inntrykk av at han har vært ute og fløyet alene.

Et bilde fra BJPs manifest: Har Modi vært på flytur?

Vismannen Modi

En annen av hans fremtoninger er som hinduisk vismann, og her igjen er bildene fargerike og flotte illustrasjoner. I ett sitter han og mediterer et sted i Himalaya med snøkledde fjell i bakgrunnen og i to andre deltar han i hinduiske tempelritualer. Fotografene som står tett tre meter unna er naturligvis ikke med (et slik bilde var det en frekk fotojournalist som tok, men det er vanskelig å finne nå), og man sitter igjen med et inntrykk av en statsminister som søker spirituell veiledning i en hedersvunnen hinduisk tradisjon.

I en fjerde illustrasjon holder han opp en såkalt «sengol», en stav som symboliserer rettferdig og godt styre og som visstnok skal ha vært brukt av konger i gammel tid. Symbolet er ikke direkte religiøst, men bruken av det peker på en historisk tid før muslimske dynastier etablerte seg, en tid da hindukonger styrte godt og i henhold til hinduisk moral – eller slik mener i alle fall BJP at det var.

Modi, folkets tjener

Den hinduiske vismannen som også er konge, er bare én av Modis mange fremtoninger. Et større antall bilder viser ham sammen med vanlige mennesker, og disse er interessante fordi de peker på en av de viktigste historiene om Modi som manifestet ønsker å fortelle – nemlig Modi som den gode hjelperen for alminnelige mennesker. Han er avbildet med en lang rekke takknemlige mottakere av offentlige tiltak og velferdsgoder.

I en del tilfeller er det diplomer og innrammede attester med, som da antageligvis har navn og dato og kan henges på veggen av en takknemlig mottaker. I alle disse situasjonene fremstår Modi som en vennlig landsbyfader, ofte smilende, en folkets tjener som møter takknemlige mottakere – kvinner, fattige, arbeidere, middelklassekvinner, jordbrukere og fiskere – ingen glemt. 

(Artikkelen fortsetter etter foto.)

Fra BJPs manifest: Narendra Modi avbildets i manifestet med fiskere, bønder, arbeidsfolk – og kuer.

Verdenslederen Modi

Kontrasten til Kongresspartiets manifest er igjen slående om vi ser på deres respektive visjoner for India som global makt. I BJPs manifest fremstilles Modi som en av verdenslederne sammen med Rishi Sunak, Joe Biden og andre, og et av bildene er av Modi på podiet under det stort anlagte G20-møte i fjor.

Meningsmålinger har også vist at Indias internasjonale status er noe som i økende grad opptar velgerne, og at Modi tillegges mye av æren for det mange oppfatter som at landet har nådd sin rettmessige plass blant verdens stormakter.

I Kongresspartiets manifest dukker utenrikspolitikk opp først helt mot slutten, illustrert av et generisk bilde med flagg og et minst ti år gammelt bilde av tidligere statsminister Manmohan Singh.

I Modis India er alle indere

Det er ingen identifiserbare muslimer på bildene eller andre minoriteter i BJPs manifest, og heller ikke representanter for Indias mange etniske minoriteter – som tradisjonelt er med for å vise mangfold. I Kongresspartiets manifest derimot, kommer mangfold og etnisk variasjon opp tidlig.

Tematikken tas opp allerede på side 7, og da med foto av glade representanter for ulike etniske grupper – sikher, muslimer, og hinduer. BJP skriver om nord og sør i India og har Modi i ulike nordlige og sørlige tempelsituasjoner, men det er lite om den kulturelle variasjonen ellers. I Modis India er alle indere, som varianter av en standard moderne nord-inder.

Profesjonell versus oppriktig

BJPs manifest er profesjonelt. Det gir inntrykk av moderne profesjonalitet, med flott design, og estetisk og strategisk bevisst bruk av illustrasjoner, farger, og motiv. Kongresspartiets manifest er kjedelig og langt mer ordrikt. Det gir kanskje inntrykk av å være et ærlig forsøk. Oppriktighet, er et ord som rinner i hu. Litt gammeldags oppriktighet i motsetning til BJPs moderne profesjonalitet.

Mens BJP presenterer sitt program i korte setninger, bruker Kongresspartiet flere setninger og flere punkter. Bildene er betydelig færre, mindre fargerike, og mer kjedelige og generiske. Kongresspartiets manifest skal leses; BJPs skal sees. Og det man ser i BJPs manifest er først og fremst Modi, Modi, og Modi, i all sin mangfoldighet: beskytter, statsmann, verdensleder, vismann, folkets tjener, og mye mer. Det er ham valget handler om.

Fakta: Valg i India

  • India er det største landet etter areal i Sør-Asia, og verdens største land etter befolkning, som i 2023 utgjorde 1 428 627 663 mennesker.
  • Styreformen er forbundsrepublikk, og landet er delt inn i 28 stater med delvis selvstyre.
  • Den sentrale regjeringen og statsministeren er den reelle politiske lederen i landet, mens presidenten har en mer titulær rolle.
  • I år avvikles det valg på ny nasjonalforsamling, der nærmere én milliard velgere skal avgjøre landets framtid.
  • Valget starter 19. april og avsluttes etter sju faser 1. juni, med stemmetelling 4. juni.
  • Befolkningssammensetningen består av hinduer 79,8 %, muslimer 14,2 %, kristne 2,3 %, sikher 1,7 %, andre/uspesifisert/ingen 2 % (2011)

Kilder: NTB og FN-sambandet

LES OGSÅ: Rahul Gandhi marsjerer igjen

LES OGSÅ: Slutt på halal i Nord-India

LES HELE MANIFESTET:

Arild Engelsen Ruud. profilbilde
Arild Engelsen Ruud
Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO | + artikler
Nettside | + artikler

Førsteamanuensis ved Sosialantropplogisk intstitutt (UiO).

LES OGSÅ

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT