Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes. Foto: KLP.
klp_sverre_thornes-696x451
Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes. Foto: KLP.

– Vi ønsker å være kullfrie fordi vi mener at kull ikke skal være en av fremtidens energikilder. Det tar vi nå konsekvensen av og har derfor besluttet å selge oss helt ut av kull, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

KLP og fond under KLPs forvaltning utelukker nå investeringer i selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra kullbasert virksomhet.

Selskapet oppgir som årsaken for at grensen går ved fem prosent, er at det er vanskelig løpende å ha nøyaktig informasjon fra selskaper om alle inntektene under dette nivået. For alle praktiske formål, betyr beslutningen at KLP og kommune- og helse-Norges pensjonspenger nå er helt kullfrie, erklærer selskapet.

– Dette er et kraftig signal om at det er viktig å skifte fra fossil til fornybar energi, sier konsernsjef Thornes i en pressemelding.

– Vi opplever et sterkt engasjement blant våre kunder om å gjøre mer for klima. Som forvalter av rundt 600 milliarder pensjonskroner har vi et stort ansvar. Ved å gå helt ut av kull og samtidig øke våre investeringer i blant annet fornybar energi, bidrar vi til dette.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

Går ut av kull for 3,2 milliarder kroner

Som følge av beslutningen har KLP og KLP-fondene den siste tiden dumpet aksjer og obligasjoner til verdier av rundt 3,2 milliarder kroner. 46 selskaper er utelukket, inkludert kullgiganter som RWE, Sasol og BHP Group.

I 2014 besluttet KLP å utelukke selskaper som har mer enn halvparten av omsetningen fra kullbasert virksomhet. I 2017 senket KLP terskelen til 30 prosent av inntektene.

Beslutningen betyr at KLP går lenger enn hva regjeringen har foreslått for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), hvor grensen er at SPU kan investere i selskaper som har inntil 30 prosent av inntektene fra kullbasert virksomhet.

KLP vil følge regjeringens forslag om også å ekskludere selskaper som utvinner mer enn 20 millioner tonn kull og produserer mer enn 10.000 megawatt (MW) energi fra kullkraft årlig. Slik utelukkes store selskaper som har betydelig kullvirksomhet, men der andelen av inntektene er under fem prosent.

Kjære leser. Vi har ingen millionærer i ryggen. Våre lesere er våre viktigste støttespillere, nå trenger vi din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Tusen takk!