lørdag, oktober 24, 2020

Kan bli forbud mot skip med tungolje ved Svalbard

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Svalbard i 2018. Foto: KLD.
Annonse
ola_elvestuen_101219-696x463
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Svalbard i 2018. Foto: KLD.

Regjeringen vurderer generelt tungoljeforbud og størrelsesbegrensninger på skip på Svalbard.

For å skåne den sårbare villmarksnaturen på Svalbard vurderes flere tiltak, som utvidelse av tungoljeforbudet, begrensninger knyttet til størrelse på skip, strengere regler om forstyrrelse av isbjørn, og ilandstigning i sårbare områder. Hensikten er, skriver regjeringen, å bevare Svalbard som et attraktivt reisemål også i framtiden.

 

– Vi har kartlagt utfordringene utviklingen i reiselivet medfører for miljø, sikkerhet og beredskap. På bakgrunn av dette vil regjeringen vurdere å gjøre tungoljeforbudet til et generelt forbud, samt innføre størrelsesbegrensninger på skip i verneområdene,  sier svalbard- og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Regjeringen vil også utrede muligheten for å kunne begrense omfanget av reiselivsaktiviteten på øygruppen av beredskaps- og sikkerhetsmessige hensyn.

ingvill_smines_tybring_gjedde_101219
Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde ved Sysselmannens skip «Polarsyssel» tidligere i år. Foto: JD.

Regelendringer vil typisk ramme cruisenæringen, som hvert år bringer et betydelig antall besøkende ut i Svalbards villmarksområder. Store cruiseskip kan ha opptil flere tusen passasjerer. På grunn av stor avstand til beredskapsressurser, anser regjeringen at forebyggende tiltak for å redusere risikoen for skipsulykker for å være det mest effektive. Store cruiseskip benytter ofte tungolje som bunkers.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

“En ulykke med utslipp av tungolje kan få uopprettelige miljøkonsekvenser, og det vil være særlige utfordringer knyttet til en oljevernaksjon og opprydding”, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Klimaendringer spiller inn

Miljøet på Svalbard er ekstra sårbart på grunn av klimaendringene, og belastningen ved økt ferdsel til lands og til vanns kommer i tillegg til dette. Dagens regelverk ble utarbeidet i en tid da ferdselen var betydelig mindre enn i dag, og klimaendringene var på et annet nivå.

– Det er nå nødvendig å beskytte villmarksnaturen og kulturminneverdiene på Svalbard mot den økte samlede belastningen fra både reiselivet og fra klimaendringene. Jeg vil derfor vurdere flere hensiktsmessige og målrettede tiltak for å beskytte dyreliv, natur og kulturminner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Flere cruiseskip har trengt assistanse i høst

Selv om beredskapen og redningstjenesten på Svalbard er betydelig styrket de senere årene, er det begrensninger i hva redningstjenesten klarer å utrette, påpeker regjeringen. Denne høsten har flere cruiseskip hatt behov for assistanse.

– Hendelser som dette utløser diskusjoner om vi har god nok beredskap. Men det er like viktig å spørre seg hvilket ansvar rederiet og kapteinen om bord har, når man velger å ferdes alene i krevende farvann og under krevende forhold knyttet til drivis og vær, sier Smines Tybring-Gjedde.

Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere faktabasert kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi står opp for kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. For å kunne være nettopp denne uavhengige publikasjonen så trenger vi din støtte. Det beste bidraget du kan gi er å tegne et abonnement. Du får 10 dagers gratis prøvetid, og du får to måneder gratis om du bestiller årsabonnement. Bestill på denne lenken, eller benytt knapp nedenfor. Om du ikke ønsker et abonnement så er det mulig å gi et støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!

Legg igjen en kommentar