Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Hvordan få 1 milliard barn tilbake på skolebenken?

KRONIKK: Vi stiller opp på global utdanningsdugnad, Bård Vegar Solhjell. Og vi tar med oss hele verktøykassen. Det håper vi at du og utviklingsministeren også gjør.

Jeg kunne ikke vært mer enig når Norad-sjefen Bård Vegard Solhjell skriver at vi trenger en global dugnad for utdanning- og det haster med å komme i gang. Men jeg har noen klare utfordringer både til Solhjell og til Norges utviklingsminister som sammen må sette dugnaden ut i livet.

Kjære Bård Vegar, jeg ble svært glad da jeg leste innlegget ditt om den globale utdanningskrisen i Transit Magasin den 26.august. Du nevner at Norge nå oppfordrer land til å bruke mer av sine nasjonale budsjetter på utdanning, samtidig som Norge vil videreføre støtte til organisasjoner og fond som UNESCO, UNICEF og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

Dette er viktige tiltak, men jeg frykter at det ikke er nok for å hindre at utdanningskrisen utvikler seg til en katastrofe for verdens barn og unge. Utdanningen til mer enn en milliard barn og unge i verden er påvirket av pandemien.

Utdanningsbistand må prioriteres i budsjettet. I årets reviderte budsjett kuttet regjeringen i utdanningsbistanden. Kuttet var blant annet til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE), til tross for at de rapporterte økte behov. Dette harmonerer dårlig med kommunikasjonen om Norges innsats på utdanningsfeltet, og ikke minst med den pågående utdanningskrisen.

Redd Barnas analyse anslår at utviklingsland vil trenge 77 milliarder dollar mer til utdanning de neste to årene. Som du helt riktig påpeker er utdanning grunnleggende for å nå bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet i verden og stoppe klimaendringene -for å nevne noen. Redd Barna mener derfor at utdanningsbistanden må økes med 385 millioner kroner, til minst ti prosent av bistandsbudsjettet i 2021.  Vi håper på din og ministerens støtte.

Skatt for utvikling må videreføres og styrkes. Det er flott at Norge minner samarbeidsland om å verne om sine utdanningsbudsjetter. Bistand er viktig, spesielt nå, men enda viktigere er samarbeidslandenes egen evne til å finansiere utdanning.

Derfor må bistand til skatt for utvikling økes til 268 millioner kroner, som gjør at Norge opprettholder sine internasjonale forpliktelser under Addis Tax Initiative. Hvis vi kutter i denne støtten nå, går vi i samme felle som mange av våre samarbeidsland gjør når de nå kutter i sine utdanningsbudsjetter; å drive brannslukking på bekostning av langsiktige tiltak for utvikling.

Få med andre stater på dugnaden. Norge har ved flere anledninger oppnådd gode resultater ved å samle stater og enkeltpersoner om et felles mål. Dette kan være et historisk vendepunkt: klarer vi å forhindre en tapt generasjon eller ikke? For å lykkes trenger vi en felles, global handlingsplan for utdanning, med konkrete tiltak og gode mekanismer for oppfølging og finansiering.

Barn og unge må få fortsette å lære når skolene er stengt. Fjernundervisning bør inneholde elementer av beskyttelse og psykososial støtte for barn og unge som har det vanskelig eller farlig hjemme når skolene er stengt. Fjernundervisning må dessuten være inkluderende og rive ned barrierer -ikke bygge nye barrierer, for eksempel på grunn av manglende tilgang til internett.  

Målet må være å få alle barn tilbake til skolen når det er trygt å åpne igjen. Vi vet at de barna som har størst risiko for ikke å komme tilbake til skolebenken er de fattigste og mest sårbare, de som står i fare for å bli brukt til barnearbeid eller blir giftet bort. Det vil være viktig med oppsøkende tiltak. Det skal dessuten være trygt å vende tilbake til skolen. Det innebærer blant annet tilgang til vann, og at bruk av skoler for andre formål enn undervisning minimeres.     
 
Langt fra alt var perfekt før. Krisen bør benyttes til å tenke nytt når skole- og utdanningssektoren skal bygges opp igjen. Noe av det aller viktigste er å sikre gode og motstandsdyktige offentlige utdanningssystemer som aktivt bruker likestillings- og inkluderingsanalyser i sitt arbeid og sikrer at verdens mest sårbare barn også får retten til utdanning oppfylt. 

Redd Barna stiller opp på global utdanningsdugnad, Bård Vegar Solhjell. Og vi tar med oss hele verktøykassen. Det håper vi at du og utviklingsministeren også gjør.

Denne kronikken er skrevet Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT