Solenergi får følge av vannkraft i nye Scatec. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Norske Scatec Solar tar et stort sprang. Kaller oppkjøpet dannelsen av en verdensledende aktør innen fornybar energi.

Målet med oppkjøpet er å styrke posisjonen som «ledende utvikler og produsent av fornybar energi i noen av verdens raskest voksende markeder», skriver Scatec Solar i sin pressemelding i dag.

Prisen som Scatec – som blir det nye selskapsnavnet – betaler er 1.166 millioner dollar, tilsvarende ca. 10,9 milliarder kroner.

Selskapet som nå er i Scatecs hender, SN Power, har hatt til formål er å erverve, utvikle, konstruere og drive vannkraftanlegg i utviklingsland i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fra 2017 og frem til i dag har selskapet vært heleid av Norfund. SN Power har hovedkontor i Oslo, Norge og har et multinasjonalt team av ansatte i virksomhetslandene.

– Utfyller hverandre

– Vannkraft og solenergi utfyller hverandre ved at de gir mulighet for salg av tilleggstjenester og optimalisering av leveransen av kraft fra ulike energikilder. Vi ser også store prosjektmuligheter i nye vekstmarkeder i Sør-Øst-Asia og det sørlige Afrika, i tillegg til tilgang til prosjekter med flytende solenergi i kombinasjon med vannkraft, sier Raymond Carlsen, konsernsjef i Scatec Solar.

Det nye, sammenslåtte selskapet vil ha ca. 450 ansatte, kraftproduksjon i 14 land og en samlet kapasitet på 3,3 gigawatt (GW) i produksjon og under utbygging. Forventet medianproduksjon vil være om lag 4,1 terrawattimer (TWh) i året fra 2021, som tilsvarer fornybar energi til mer enn 11 millioner mennesker. SN Power rapporterte i 2019 inntekter på 1 766 millioner kroner og EBITDA på 1 149 millioner kroner.

Scatec Solar har siden oppstarten installert produksjonskapasitet på mer enn 1,6 GW. Selskapet har i dag 1,9 GW i drift og under bygging i fire verdensdeler.

Kommer fra Statkraft og Norfund

SN Power ble etablert i 2013 av Statkraft og Norfund. Etter en restrukturering i 2017 ble Norfund eneeier av selskapet. Fra starten var selskapet mest kjent for sine vannkraftprosjekt, men har over tid utvidet porteføljen med andre former for fornybar energi.

- Annonse -Støtt Transit magasin med et abonnement

Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.

– Norfund er stolte over å ha bygget opp SN Power til et ledende selskap innen vannkraft i utviklingsland som leverer store utviklingseffekter. Nå frigjør vi kapital til å raskt kunne dekke mer av verdens enorme behov for investeringer i ny fornybar energi i utviklingsland for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Det er ventet at transaksjonen blir fullført i første halvdel av 2021. Inntil da vil selskapene operere hver for seg og som i dag.

Annonse
Den eneste publikasjonen som leverer global journalistikk på norsk. Støtt Transit magasin med et abonnement og sikre deg samtidig tilgang til alt innhold.