Statsminister Narendra Modi ønskes velkommen i byen Rajkot i Gujarat, 19. oktober 2022, ifm. valgkampen i delstaten. Til venstre førsteminister Bhupendra Patel, som også ble gjenvalgt. Foto: Wikimedia / Prime Minister's Office / CC BY-SA 4.0

SPALTE OM INDIA: Kenneth Bo Nielsen, Jostein Jakobsen og Guro W. Samuelsen skriver jevnlig i Transit Magasin om India og det indiske samfunnet.

I starten av desember var det delstatsvalg i den indiske delstaten Gujarat, hjemstaten til statsminister Narendra Modi. Valget ble en stor personlig triumf for nettopp Modi, hvis parti BJP – Bharatiya Janata Party, vant en knusende seier: 156 av 182 plasser i delstatsparlamentet ble vunnet, mens opposisjonen med Kongresspartiet og Aam Admi Party (AAP) i spissen måtte ta til takke med henholdsvis 17 og 5.

Navnet Bharatiya Janata Party betyr Indias folkeparti.

Modis bastion

Gujarat er Narendra Modis politiske bastion. Modi er født i delstaten, og det var her han først for alvor trådte frem i det nasjonale rampelys da han ble førsteminister i 2001. Siden ble han gjenvalgt i 2002, 2007 og 2012, før han i 2014 forlot Gujarat for å bli statsminister. 

BJP har beholdt makten i Gujarat også etter Modi, takket være valgseire i 2017 og altså igjen i år. Dermed har partiet sittet på førsteministerposten i hele 24 år, en unik milepæl i partiets historie.

Det er ikke overraskende at Modi har hatt en sentral rolle i årets valg, både ved sin synlige tilstedeværelse i valgkampen og i kraft av sin helt ikoniske rolle som delstatens “sterke mann”. 

Statsviteren Ganshyam Shah er blant flere forskere som argumenterer for at Modis image som den såkalte “konge over hinduenes hjerter” var sentral for oppslutningen BJP ser i årets valg. Dette er et image som resonnerer sterkt med BJPs hindunasjonalistiske agenda, og som Modi har kultivert over mange år som politiker, først i Gujarat og siden nasjonalt.

I Gujarat har Modi også gjort en langvarig innsats for å fremstille seg selv som “utviklingens” mann – en sterk leder som med ustoppelig energi og et urokkelig fokus har jobbet for å forbedre delstatens levestandarder. Dette imaget har et noe spinkelt grunnlag i virkeligheten, men likevel har bildet av Modi som forkjemper for den såkalte “Gujarat-modellen”, hvor statlig effektivitet og hurtig økonomisk utvikling er i sentrum, blitt stående som et sentralt aspekt ved BJPs politiske linje i delstaten, også etter at Modi dro til Delhi.

“Jeg har skapt Gujarat”, var Modis slagord da han turnerte delstatens rurale områder i november. Underforstått at selv om Modi ikke var på valg denne gangen, var det i takknemlighet til hans årelange innsats for Gujarat at folk måtte stemme på BJP. Så sterk er identifikasjonen mellom Modi og mange velgere i Gujarat, at enhver politisk kritikk av Modi blir oppfattet som et angrep på gujaratifolks selvfølelse og ære.

TABELL: Mandatfordelingen

PartiMandater
BJP156
INC – Kongresspartiet17
AAP5
Andre4
TOTALT182
VALGRESULTAT etter delstatsvalget i Gujarat, 2022.

Mer sårbare uten Modi

Modis sentrale rolle i BJP i Gujarat har dog gjort partiet sårbart, og i årene siden Modi inntok statsministerstolen i Delhi, har det vært en del uro rundt BJP i Gujarat. I perioden 2017 til 2022 hadde BJP hele tre forskjellige førsteministre, noe som står i sterk kontrast til stabiliteten under Modi, som hadde posten uavbrutt i 13 år. 

I samme periode slet BJP også med synkende oppslutning. Siden utbruddet av Covid-19 har delstatsmyndighetene opplevd økende misnøye med en rekke aspekter ved deres styresett. 

Da en bro kollapset ved byen Morbi den 30. oktober i år, og mer enn 140 mennesker mistet livet, lå det i lufta at dette kunne få politiske konsekvenser for BJPs politiske lederskap, særlig da det ble tydelig at sikkerhetssjekk av broen hadde vært mangelfull. 

Til tross for sinne i befolkningen etter hendelsen, lykkes BJP med å plassere ansvaret alle andre steder enn hos seg selv. Og valgbarometrene viste få tegn til å slå negativt ut.

Den nye gutten i klassen

Selv om det har gått opp og ned for BJP i Gujarat både under og etter Modi, har det politiske bildet i Gujarat vært relativt stabilt over tid. I all hovedsak er et delstatsvalg i Gujarat en direkte duell mellom BJP og Kongresspartiet. Det finnes andre partier, men de er småfisk. 

De siste valgene har BJP fått snaue 50% av stemmene, og Kongresspartiet har fått rundt 40%, noe som har gitt BJP et komfortabelt flertall i delstatsparlamentet. BJP gjør det klart best i byene, mens Kongresspartiet presterer bedre på landsbygda. 

I år gjorde imidlertid en ny politisk aktør sin entre, nemlig Aam Aadmi Party (AAP), et parti som er bare ti år gammelt, men som allerede har etablert seg solid i det politiske landskapet. AAP har førsteministerposten i hovedstaden Delhi samt i Punjab, og har også med moderat suksess stilt til valg i delstaten Goa. 

Arvind Kejriwal, leder for AAP. Foto: Wikimedia / Government of the National Capital Territory of Delhi (GNCTD) / GODL-India

Målt i antall twitterfølgere er partileder Arvind Kejriwal den mest markante opposisjonspolitikeren i hele India, og fra hans base i Delhi har han etter hvert etablert seg som en av statsminister Modis mer markante kritikere. AAPs beslutning om å utfordre Modi på egen hjemmebane ved å delta aktivt i valget i Gujarat må derfor sees som en del av en større plan om å etablere AAP som et genuint nasjonalt parti. 

Partileder Kejriwal kick-startet faktisk AAPs valgkamp helt tilbake i april, og har siden i sommer periodevis besøkt Gujarat så ofte som en gang i uken. Masser av valgmøter er blitt holdt og konkrete valgløfter presentert. 

Verken BJP eller Kongresspartiet var spesielt begeistret ved utsikten til å få konkurranse fra AAP. For BJP gikk bekymringen på at AAP har en ganske «urban profil», og dermed kanskje kunne kapre stemmer fra BJP i byene. Samtidig har AAP en politisk-ideologisk profil som minner en del om BJP; en (relativt moderat) hindunasjonalistisk orientering kombinert med et sterkt fokus på velferd og utvikling. 

For velgere som deler disse verdiene, men som kanskje likevel ønsker forandring etter årtiet med samme parti ved makten, kunne AAP være et opplagt alternativ. At AAPs inntog fremstod som en trussel for BJP ble tydelig for de fleste i kraft av Modis mange retoriske angrep på partiet og Kejriwal spesielt. Modi snakket om gujaratifolks “stolthet” og delstatens ve og vel, som nå var truet av “utenfra kommende” politikere fra Delhi som “kritiserte” Gujarat og dets folk. Er man kritisk til BJP, er man altså en potensiell fiende av Gujarat, måtte man forstå.

Kongresspartiet hadde som mål å samle opp alle stemmene fra folk som av ulike grunner var utilfredse med BJP. Kongresspartiet ønsket ikke at opposisjonens stemmer skulle fordeles mellom flere partier. Dette er helt essensielt i det indiske valgsystemet med enmannskretser. Systemet er lik det som praktiseres i for eksempel Storbritannia, hvor hver valgkrets velger en, og kun en, kandidat med simpelt flertall. Jo flere partier som deler på opposisjonens stemmer, des færre blir det til hver, og jo større er sjansen for å tape, til og med å tape ganske stort. 

I lys av trusselen fra AAP kom det overraskende for mange politiske kommentatorer at Kongresspartiet førte en noe lavmælt kampanje, med begrenset involvering av partiets nasjonale lederskap. Et godt resultat i årets valg kunne ha hatt avgjørende betydning for partiets framtid både regionalt og nasjonalt, men innsatsen fremstod noe tafatt. 

Blant Kongresspartiets mer lavmælte metoder var en grasrotorientert dør-til-dør-kampanje, hvor lokalpolitikere kritiserte BJP for manglende lederskap på sentrale felt som velstand og arbeid. Men med liten effekt.

Tallenes tale

Valgets tørre tall illustrerer til fulle, at resultatet etterlater ingen tvil om at BJP står sterkere i Gujarat enn på lenge. Mer enn halvparten av alle velgere stemte på partiet, og mer enn 80% av de folkevalgte representerer BJP. Det beste valget for partiet noensinne, med andre ord, og et resultat som Modi kan ta en god del av æren for. 

Da resultatet stod klart uttalte BJPs president JP Nadda at det “historiske valgresultat” var kommet i hus takket være Modis fokus på utvikling og offentlig velferd, og på grunn av Modis troverdighet og folks tillit til hans lederskap. Den gjenvalgte førsteminister Bhupendra Patel fremhevet også Modi – Patel takket velgerne for støtten, men understeget samtidig at hans egen jobb i bunn og grunn bestod i å gjennomføre Modis visjoner for Gujarat.

For Kongresspartiet er det derimot tale om en regelrett katastrofe. Selv om man fikk i omegnen av hver fjerde stemme endte man opp med et meget lite antall parlamentarikere, som garanterer ingen politisk innflytelse vil få de neste fem årene. 

For AAP var resultatet blandet. Ca. 13% av stemmene er ikke dårlig for en debutant, men man hadde nok håpet at det skulle mer enn én hånds fingre til å telle partiets parlamentarikere. På den andre siden fikk man tross alt stemmer nok til at man nå får offisiell status som et “nasjonalt parti”. Dette er vel så viktig for partisjef Kejriwal, som nettopp har nasjonale ambisjoner – til og med statsministerambisjoner – og som ønsker å kvitte seg med imaget som en “lokalpolitiker fra Delhi”. 

Litt sol i horisonten for opposisjonen var det dog å finne andre steder. Delstatsvalget i Himachal Pradesh foregikk parallelt med det i Gujarat, og her vant Kongresspartiet. Et lokalt bystyrevalg i hovedstaden Delhi ble vunnet på komfortabel vis av AAP, med BJP på andreplassen. 

Nå gjenstår det kun cirka halvannet år til neste nasjonale valg, og man må allikevel konstatere at BJP står minst like sterkt som for åtte år siden, da Modi for første gang ble statsminister.

Denne artikkelen er skrevet av Kenneth Bo Nielsen, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, og av Jostein Jakobsen, postdoktor ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO.